Uherské Hradiště přivítá v Mimořádném misijním měsíci říjnu známého evangelizátora P. Pata Collinse

Uherské Hradiště přivítá v Mimořádném misijním měsíci říjnu známého evangelizátora P. Pata Collinse

Pat Collins, katolický kněz vincentiánského řádu z Irska zavítá v Mimořádném misijním měsíci říjnu do Uherského Hradiště. Ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš mu poslal oficiální pozvání s prosbou o přednášky a duchovní program pro zaměstnance Charity UH.

 

Collins se zasazuje o novou evangelizaci, je uznávaný a vynikajícíkazatel, autor mnoha knih, univerzitní profesor. Píše a mluví o spiritualitě, psychologii a kontemplativním životě. Ukazuje na vztah mezi Novou evangelizací a evangelizací všeobecnou:„Chci poukázat, že existuje Nová evangelizace, protože v Evropě, zvláště pak v západní Evropě, čelíme takové zvláštní výjimečné situaci, kdy jsou zde miliony lidí, kteří jsou křesťany jen podle jména. Kvůli sekularizaci a jiným důvodům už nepřináleží církvi, nechodí do kostela a znají velmi málo církevní učení. Zapojují se pak do různých pochybných praxí a přesvědčení.Nová evangelizace má za cíl předat evangelium s důrazem na vztah k Ježíši Kristu a to novým způsobem a s novým nadšením, aby mělo mnoho lidí příležitost vytvořit si osobní vztah s Ježíšem Kristem. Nová evangelizace se tedy přednostně netýká nějaké morálky, vyučování nebo nauky, ale týká se osoby. A tou osobou je Ježíš.“

Týdenní duchovní programs názvem „NEBOJTE SE…VYJDĚTE“proběhne ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019.Nabídne řadu přednášek, součástí denního programu bude mše svatá, adorace, modlitby, chvály, svědectví a další.

 

Hana Brigita Reichsfeld

Pastorační asistentka Charity UH

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!