Tříkrálovým koledníkům v Olomouci požehnal nový biskup

Tříkrálovým koledníkům v Olomouci požehnal nový biskup

Už za několik dní vyjdou Tříkráloví koledníci opět do ulic našich vesnic a měst. Dnes jsou to tisíce dobrovolníků po celé České republice, kteří u prahů domácností, v ulicích i na náměstích předávají poselství o narození Božího syna a prosí ve prospěch těch, kteří si neumí sami pomoci.

Ještě před tím než koledníci začnou šířit poselství o narození Spasitele a koledovat ve prospěch potřebných, obdrželi dobrovolníci Arcidiecéze olomoucké biskupské požehnání od nově vysvěceného biskupa Josefa Nuzíka. Slavnostní mše svatá se uskutečnila v katedrále sv. Václava v sobotu 30. prosince v 10 hodin. Slavnosti se účastnilo okolo čtyř stovek koledníků. 

Olomoucký biskup Josef Nuzíkvzpomněl ve své promluvě pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ z roku 1959, která dodnes vypovídá něco pěkného. Promluvil ke koledníkům o Třech králích, kteří šli dlouhou cestu, aby našli a poklonili se narozenému židovskému králi. Nevedli však jako v pohádce mezi sebou souboj, naopak byli zajedno a směřovali za svým cílem. Cestou překonávali různé překážky. Být Tříkrálovým koledníkem také nebývá vždy snadné. Tři králové nás učí být zajedno, nesoupeřit mezi sebou. Tak jako je vedla hvězda, také my potřebujeme na naší životní cestě vedení, chceme-li dojít do cíle. Bůh nás někdy vede skrze události, skrze lidi, skrze svědomí. Tři králové nás také učí umět darovat. Žádný dar Bohu nebude opomenut. K těm darům patří i rozhodnout se pro koledování - pro nesení radostné zvěsti o narozeném Ježíši, pro nesení radosti lidem.

Naše Oblastní charita vypravila do Olomouce autobus. V sobotu ráno se sešlo 28 dětí a 14 dospělých. Prožili jsme společně krásný den - dopoledne v katedrále sv. Václava, odpoledne prohlídkou Arcibiskupského paláce a Vlastivědného muzea v Olomouci. 

Tříkrálová sbírka se na Uherskohradišťsku koná od 2. do 14. ledna. Koledníci zvláště v Uherském Hradišti musí vyvinout značné úsilí, aby během těchto dní stačili zavítat ke všem lidem ve městě. Stále hledáme a uvítáme nové koledníky, kteří by byli ochotni přidat se k těm stávajícím. Přihlásit se můžete na tel: 777 001 061 paní Radce Mrázové.

Hana Brigita Reichsfeld, koordinátor TKS na Uherskohradišťsku

 

Související galerie