Tříkrálový průvod městem

Tříkrálový průvod městem

Za velkého zájmu široké veřejnosti jsme dne 6. Ledna 2016  již tradičně přivítali skupinku Tří králů . Akce pořádaná Oblastní charitou Uherské Hradiště, tak připomněla Tříkrálovou sbírku roku 2016. Letos průvod čítal bezmála třicet koledníků, kteří vyrazili v 16 hodin od sloupu Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti . Průvod pokračoval se zastavením u domu rodiny Červenákových, Stanclovy lékárny a Městského úřadu, kde proběhlo poděkování zástupcům města. Symbolickou pouť ukončil průvod ve farním kostele svatého Františka Xaverského, kde následně proběhla bohoslužba.

Za velkého zájmu veřejnosti prošla 6. ledna 2016 městem tradiční skupinka Tří králů na koních následovaná bezmála třiceti malými i velkými králi. Akce, pořádaná Oblastní charitou Uherské Hradiště, tak připomněla probíhající Tříkrálovou sbírku. Letos průvod čítal bezmála třicet koledníků, kteří vyrazili v 16 hodin od sloupu Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Průvod pokračoval zastavením u domu rodiny Červenákových, poté zamířil Prostřední ulicí k tradičnímu zastavení u  Stanclovy lékárny a svou pouť ukončil před Městským úřadem, kde jej očekávali představitelé Města Uherské Hradiště v čele se starostou ing. Stanislavem Blahou. Vedení Uherskohradišťské charity v kostýmech Tři králů poděkovalo zástupcům města za „povolení“ ke koledování a poté si všichni společně za hudebního doprovodu tělesa Rabi Gabi zazpívali písničky, které ke slavnosti Tří králů neodmyslitelně patří. Poté ještě celý průvod zamířil do sousedního farního kostela sv. Františka Xaverského, kde po zastavení u jesliček a dalších zpěvech následovala bohoslužba. Následně se koledníci rozešli, aby přinesli do domovů radost z narozeného Krista.

Tradiční Tříkrálová sbírka odstartovala již 2. ledna, kdy koledníkům situovaným do rolí biblických králů, při mši požehnal P. Jan Turko a sbírka potrvá až do 13. ledna 2016.

I přes sychravé zimní počasí se k průvodu připojovali se zpěvem i další lidé a především děti obdivovali jezdkyně na krásných černých koních z ranče Nevada. Po cestě lidé přispívali králům do pokladniček - ti odvážnější do těch umístěných přímo na koních.

„Na sociálních sítích se rozpoutala kampaň k bojkotu sbírky s odkazem na to, že výtěžek sbírky má být použitý na podporu islámských uprchlíků“ uvedl projektový manažer Oblastní charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. „Tato informace je nepravdivá, výtěžek z Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku je určen na přímou pomoc lidem na Uherskohradišťsku, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace, dále na opravu budovy Denního centra sv. Ludmily a také na podporu terénních sociálních a zdravotních služeb, které využívá stále více starých a nemocných lidí v regionu“, dodává Dalibor Jirásek.

„Své záměry na využití sbírky zveřejňujeme již v listopadu předcházejícího roku, stejně jako následně transparentně prezentujeme přesné využití skutečných částek na konkrétní projekty“, uvedl Jiří Jakeš - ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště. „Proto děkujeme všem, kdo máte srdce otevřené pro potřebné!“, poděkoval závěrem pan ředitel.

Něco málo z historie Tří králů

Svátek Tří králů je vyvrcholením  a ukončením vánoc. Připomíná okamžik

zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Tradice tří mudrců, či králů se postupně vyvíjela. Králové se z mudrců stali až ve středověku, kdy se na nich aplikovalo proroctví Izaiáše o záři, která vzejde nad Jeruzalémem: "králové budou kráčet v tvé vycházející záři ... záplava velbloudů tě přikryje ... přinesou zlato a kadidlo ...“.

Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala, za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B+. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansionem benedicat, příp. „Christus mansionem benedicat - Pán žehnej tomuto domu“.  Vedle jednotlivých písmen jsou tři křížky (nejsou to znaménka plus) jako symbol Otce, Syna  a Ducha svatého a následuje letopočet.

Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kteří v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.

Fotogalerie Tříkrálového průvodu zde

Odkaz na reportáž z přípravy Tříkrálové sbírky zde.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!