Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku slaví 20 let! 

Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku slaví 20 let! 

 

 Koledování se bude od 1. ledna 2019 do 14. ledna 2019, ale již v těchto dnech na Charitě v Uherském Hradišti probíhají intenzivní přípravy, aby ten jubileiní dvacátý ročník proběhl co možná nejlépe.

 

Po vyzvednutí materiálů v centrále v Olomouci rozesílá koordinátor Uherskohradišťska informace místním asistentům Tříkrálové sbírky do 50 obcí, tvoří se soupisky vedoucích, přidělují se čísla pokladniček, vyhotovují  se průkazky koledníků, chystá se zapečetění pokladniček. Počítají se cukry, kalendáře, dárky a rozdělují se podle počtu skupinek koledníků do jednotlivých obcí. Pro koledníky se chystají k zapůjčení na stovky Tříkrálových plášťů.

 

Charita zajišťuje a nabízí koledníkům vstupenky na Tříkrálový koncert v Brně, který tradičně přenáší ČT 1. Jako každým rokem organizuje cestu do místa požehnání koledníků biskupem, letos to bude v Prostějově 29. prosince, kde koledníkům Olomoucké arcidiecéze požehná v 10:00 v kostele Povýšení sv. Kříže pan biskup Mons. Mgr. Josef Nuzík. Z dobrovolných akcí stojí za zmínku Tříkrálový průvod Uherským Hradištěm, který se bude konat v pátek 4.ledna 2019. Průvod vedený třemi králi na koních vyjede z charitního dvora od řeky Moravy, přes Mariánské náměstí na Masarykovo náměstí k radnici města, kam dorazí ve 14:00 hodin. Jako poděkování koledníkům se 20. 1. 2019  bude konat Tříkrálové bruslení na Zimním stadionu v Uh. Hradišti. Od 2. do 20. 2. 2019 proběhne v Kině Hvězda v Uh. Hradišti Tříkrálová výstava k 20. výročí Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku. Již nyní zveme všechny do Hvězdy na vernisáž s projekcí dne 2. 2. 2019 od 17 hodin.

 

Věříme, že také v nadcházející Tříkrálové sbírce společně s vámi lidmi dobré vůle pomůžeme potřebným. Z výtěžku příští sbírky chceme pokračovat v přímé pomoci občanům na Uherskohradišťsku, v podpoře domácí hospicové péče, podpořit probíhající rekonstrukci a přístavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší a opravu budovy na Velehradské třídě.

 

čajíkypláště