Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku pokořila hranici 2,5 miliónů.

Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku pokořila hranici 2,5 miliónů.

Když 4. ledna 2018 již tradičně na úvod Tříkrálové sbírky projížděla městem skupinka jezdkyň na koních, kterou, po tradičních zastávkách u domu manželů Červenákových a u Stanclovy lékárny, přivítali před Městským úřadem představitelé města v čele se starostou ing. Stanislavem Blahou, byli jsme trochu opatrní v odhadech, jak sbírka letos dopadne. Ale již první odevzdané pokladničky z obcí v regionu nasvědčovaly, že by se přece jen letošní výtěžek opět mohl posunout. A když se v úterý 15. ledna rozpečetily poslední pokladničky přímo z Uherského Hradiště, bylo vše jasné. Nárůst proti roku 2017 o více než 115.000 Kč a pokoření další hranice – 2,5 miliónů korun, přesně 2.524.352 Kč.

„Asi se budu opakovat, když řeknu, že mne každoročně štědrost lidí v regionu překvapuje, ale je to tak“ uvedl projektový manažer Oblastní charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. „Vykoledované penízky poputují na spolufinancování výstavby Nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší na Malinovského ulici, dále na přímou pomoc lidem na Uherskohradišťsku, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace, samozřejmě na podporu domácí hospicové péče, kterou využívá stále více nemocných lidí v regionu a nějaké finance chceme použít také na opravu budovy, ve které sídlí Denní centrum sv. Ludmily“, dodává Dalibor Jirásek.

„Měla jsem tuto akci na starost poprvé, takže jsem měla trochu obavy, jak vše dopadne a nakonec z toho byl rekord, i když samozřejmě Tříkrálová sbírka není jen o penězích, ale o také o přinášení poselství a požehnání“, sdělila své pocity koordinátorka Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku paní Hana Reichsfeld. A na závěr dodává perličku: „V Uherském Hradišti se již druhým rokem zapojil přímo do koledování náš děkan p. Josef Říha. Letos obešel jeden z největších úseků, což se „podepsalo“ i na jeho pokladničce – 16.099 Kč bylo nejvíc ze všech pokladniček v Uherském Hradišti, takže mu chci tímto poděkovat“.

A poděkování samozřejmě patří všem, ať už koledníkům nebo dárcům. V příštím roce při jubilejním 20. koledování v našem regionu se těšíme na setkání s vámi.