Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku opět rekordně!

Tříkrálová sbírka na Uhetrskohradišťsku byla opět rekordní! Částka, kterou se podařilo vybrat i přes negativní kampaň na sociálních sítích, činí 2.241.378,-Kč!

Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku opět rekordně!

Tak všechny pokladničky jsou odpečetěny a spočítány a výsledek opět předčil očekávání. Byla pokořena další hranice a částka se vyšplhala na 2.241.378, - Kč. „Je to úžasný výsledek, když vezmu v potaz negativní kampaň na sociálních sítích o použití Tříkrálové sbírky na pomoc imigrantům“, říká ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš. „Je to nesmysl“, dodává projektový manažer Dalibor Jirásek, „sbírka má předem stanovený nejen klíč rozdělení, ale i způsob využití“. Oblastní charita Uherské Hradiště svých 58 % (tj. cca 1.300.000, - Kč) využije na přímou pomoc lidem z našeho regionu, kteří se dostali do nepříznivé situace, na opravu Denního centra sv. Ludmily pro osoby s mentálním postižením a v neposlední řadě také na podporu technického vybavení terénních služeb, po kterých je v posledních letech stále větší poptávka.

Samozřejmě, že tento výsledek by nebyl možný bez obrovského nasazení stovek dobrovolníků, kteří obcházeli naše domovy. „Když si vezmete, že bylo více než 400 tříkrálových skupinek a každá měla ještě svého dospělého vedoucího, dostáváte se na číslo hodně přes tisíc osob“, říká koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku Jiří Strogan. „Patří jim obrovský dík, stejně jako místním asistentům, představitelům obcí a správcům farností, zkrátka všem těm, bez kterých takto rozsáhlou sbírku nejde dělat“. A na závěr Jiří Strogan dodává: „Obzvlášť mám radost z toho, že letos koledníkům otevřeli i někteří z těch, kdo v minulosti naší sbírce nakloněni nebyli.“     

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!