Tři králové se vydali na cestu

Tři králové se vydali na cestu

Tradiční tříkrálová sbírka byla zahájena dne 6. ledna 2017.  Sbírka je určena pro ty, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Právě těmto lidem Charita ČR společně s lokálními charitami pomáhá. Na Uherskohradišťsku se koleduje ve dnech 6. 1. 2016 až 13. 1. 2017.

Pomyslní tři králové se vydali na svou koledu od Oblastní charity v pátek 6. ledna 2017. Jako praví králové vjeli do města na krásných koních. Svit slunečních paprsků protkával koňskou hřívu, ale všudypřítomný mráz nepříjemně zalézal i pod  tříkrálový zdobný oděv. Průvod pokračoval na Mariánské náměstí se zastavením u domu rodiny Červenáků a pokračoval  ke Štanclově lékárně. Průvod se rovněž zastavil u Městského úřadu, kde proběhlo poděkování zástupcům města a kde bylo pro tři krále nachystáno pohoštění.

Byl zahájen další ročník Tříkrálové sbírky. Jsme vděčni za jakýkoliv dar.

Poděkování zaslouží každý dárce.

Děkujeme vám!

Související galerie