„Tři králové“ putovali na sv. Hostýnek

„Tři králové“ putovali na sv. Hostýnek

V úterý ráno na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se vydala skupinka „Tří králů“ na sv. Hostýn pozdravit Pannu Marii a vyprosit potřebné milosti pro zaměstnance a uživatele naší Charity.

 Vyšli jsme krátce před devátou hodinou od vlakového nádraží z Bystřice pod Hostýnem do svatohostýnských hor. Během cesty jsme se ze shora pokochali pohledem na Bystřici pod Hostýnem. Pochvala právem náleží Marušce Z., která bydlí v naší ULITĚ, že zdolala výstup na svatohostýnskou horu a Michalovi B., že jí byl oporou a vzal její batoh na sebe. Za odměnu se nám odkryl pohled na baziliku Nanebevzetí Panny Marie a my jsme hlavními dveřmi vstoupili dovnitř, kde krátce po našem příchodu začala hlavní poutní mše sv., kterou sloužil O. biskup Josef Hrdlička, který nás pozdravil slovy: „Drahé děti Boží“, „drahé děti Panny Marie“... O. biskup Josef řekl o Panně Marii, že byla celá krásná. Proč? Protože byla milovaná Boží láskou. Každá žena, která je milovaná, je krásná. A to platí i pro staré lidi, když se starý člověk usměje, omládne o 20 let. Po mši svaté jsme se pomodlili modlitby za získání plnomocných odpustků. Poté jsme se občerstvili v místní restauraci a sestoupili k Vodní kapli, kde jsme se krátce pomodlili a osvěžili se svatohostýnskou vodou. Naplněni vděčností z načerpaných Božích milostí na přímluvu Panny Marie jsme se šťastně vrátili domů.

výšlapJiří Strogan pastorační asistent Oblastní charity Uherské Hradiště