Tisková zpráva

 Financování domácí péče je neudržitelné. Charitní sestry vstupují do stávkové pohotovosti
Praha, 26. srpna 2018

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. Situace je nadále neudržitelná.

 

„Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou Česká republika kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků a požadujeme okamžitou stabilizaci domácí zdravotní péče podle návrhu, který jsme v rámci segmentu domácí zdravotní péče před třemi měsíci předložili ministerstvu zdravotnictví. Požadujeme otevření dalšího společného jednání o formě podpory domácí zdravotní péče,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.  

„Pokud stát neprodleně domácí zdravotní péči finančně nepodpoří, bude si muset připravit několik tisíc lůžek pro ležící a umírající pacienty, kteří jsou nyní ošetřování sestrami domácí zdravotní péče, protože tato forma zdravotní péče z důvodu finančního krachu skončí,“ doplňuje Ludmila Kučerová.

Charita Česká republika na nedostatečné financování domácí zdravotní péče upozorňuje dlouhodobě. Spolu s ostatními členy segmentu domácí zdravotní péče svolala v červnu kulatý stůl s ministrem zdravotnictví, kde ho o kritické situaci informovala a předložila řešení vedoucí ke stabilizaci sester domácí péče. Ministerstvo zdravotnictví sice zřídilo pracovní skupinu zabývající se koncepčními problémy domácí zdravotní péče, ale nikoliv způsobem jejího financování.

Segment domácí péče předložil v červnu tohoto roku ministerstvu zdravotnictví návrh na opatření, která by měla kritickému stavu zamezit. Do dnešního dne neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. Poskytovatelé domácí péče pod silným ekonomickým tlakem způsobeným podfinancováním a regulacemi úhrad.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Po celé zemi poskytují organizace Charity 826 registrovaných sociálních služeb, 87 zdravotních služeb a 350 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2017 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 144 750 lidem.

Memorandum vydané ke kulatému stolu

Otevřený dopis ministru zdravotnictví za segment domácí zdravotní péče

Stanovisko ke stávkové pohotovosti zdravotníků

Sestry sátvková pohotovost


Kontakt pro média:

Jan Oulík, tiskový mluvčí, e-mail: jan.oulik@charita.cz, tel.: +420 603 895 984