Tak jsme pěkně zvesela vykročili do další (doufejme, že minimálně)„pětadvacítky“.

Tak jsme pěkně zvesela vykročili do další (doufejme, že minimálně)„pětadvacítky“.

Tak již máme 25. let. Ještě stále z nás nevyprchala radost ze srdečných přání, které jsme mohli během akcí od návštěvníků vyslechnout. S radostí v rdci proto vykračujeme do dalších let! Děkujeme vám!

 

Ten slavnostní týden byl pro nás „chariťáky“ opravdu náročný. Oslavy jsme zahájili hned v pondělí 12. září na Masarykově náměstí výstavou „Ptáme se za vás“, která netradičně představovala vedoucí našich služeb. Otázky byly záludné, nicméně naši vedoucí v odpovědích zúročili svůj vtip, pohotovost, moudrost a brilantnost slova. Koncept výstavy vytvořil personální manažer Dalibor Jirásek a graficky ho nezaměnitelným způsobem ztvárnila Jitka Jánská – PR pracovnice naší charity. Výstava trvala týden a moc nás těší, že většinu kolemjdoucích nezaujala o nic méně,než politické billboardy v sousedství.

Další akcí byla minipřehlídka filmů se sociální tématikou, která nabídla filmy k zamyšlení, jako např. Opři žebřík o nebe či Českými lvy ověnčený film Musíme si pomáhat, ale také nejnovější verzi Knihy džunglí. Společně s minipřehlídkou filmů mohli návštěvníci kina shlédnout i další výstavu nesoucí název „Charita jak ji neznáte“ – zcela netradiční představení charitních středisek - od fotografií, koláží, asambláží až k předmětům s historickou tématikou, ano i taková byla „Charita jak ji neznáte“. V úterý po vernisáži výstavy proběhl na kopuli kina vydařený koncert muzikanta, básníka, filosofa a bůhví co ještě, zkrátka Vaška Koubka.

Oslavy vrcholily v pátek 16. září. Nejdříve tradičním happeningem na Masarykově náměstí s názvem Den Charity. Kromě prezentačních stánků jednotlivých středisek nejen s informacemi, ale i s ukázkou toho, co naši uživatelé umí, byl na podiu bohatý hudební a taneční program. Své historicky první vystoupení zde měl nově vzniklý charitní sbor Chrpa (Charitní Rota Pěveckých Amatérů), který předvedl obdivuhodný výkon, takže doufáme, že to nebylo vystoupení poslední.

V podvečer se uskutečnila v kostele Zvěstování Panny Marie slavnostní mše svatá celebrovaná P. Bohumírem Vitáskem, prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc a opět za pěveckého doprovodu „chrpáků“.

Večer pak v Redutě proběhl Charitativní koncert nestárnoucí skupiny Spirituál kvintet. Téměř vyprodaná Reduta aplaudovala nejen známým melodiím tohoto hudebního tělesa, ale také ocenila obrovský smysl pro humor všech protagonistů, kterým svým konferenciérským výkonem úžasně sekundoval herec David Vacke.

V sobotu 17. září vše zakončil Candrbál pro fajn lidi, který jsme opět po 5 letech zařadili do našich oslav. Tato „tancovačka s bigbítem a folklorem“, jak jsme ji neoficiálně nazvali, byla definitivní tečkou zaoslavami 25. výročí Oblastní charity Uherské Hradiště.

Ještě stále z nás nevyprchala radost ze srdečných přání, které jsme mohli během akcí od návštěvníků vyslechnout a vaše chvála a poděkování jsou naší nejcennější odměnou.

Děkujeme vám.

Související galerie