Středisko sv. Vavřince

Středisko sv. Vavřince

Farní středisko svatého Vavřince začalo fungovat před pěti měsíci. Všichni dobrovolníci spolu s vedoucí střediska jsou velmi aktivní. Pojďme si projít kolik činností zvládli v tak krátké době pro dobro lidí vykonat.

Dívčí bazárek (3) 

                Naše středisko začalo oficiálně fungovat asi před pěti měsíci. Ti, kteří se stali členy vlastně pokračovali v aktivitách, které měli již  v plánu a zahrnuli do jejich přípravy a průběhu další dobrovolníky. Tak jsme se podíleli na adventních dílničkách pro děti po rorátech, na výrobě adventních věnců nebo misijním jarmarku ve spolupráci s Misijním klubkem.

Novým počinem byla předvánoční potravinová sbírka zaměřená na potřebné spoluobčany, především rodiny s dětmi. Zdá se, že se osvědčila, a byla příznivě přijata štědrými dárci i obdarovanými rodinami. Předpokládáme, že taková sbírka by se mohla ve farnosti opakovat pravidelně nejméně jednou za rok právě před Vánoci.

V lednu jsme již tradičně organizovali a zajišťovali  Tříkrálovou sbírku, která se v naší farnosti pořádá od prvního ročníku, kdy tato myšlenka vznikla.  

Našimi členkami jsou také pracovnice Charitního domova, který je v našem městě, včetně paní vedoucí. Zajišťují tedy doprovod málo pohyblivých klientů na sobotní mše svaté a další aktivity pro ně. Zorganizovali jsme například vystoupení dětské scholy u příležitosti velikonočním tvoření. Děti měly největší zážitek při návštěvě málo pohyblivých klientů na pokojích, kde jim zazpívaly, v rámci možností povyprávěly a potěšily tak stařečky.

Nyní řešíme posílení těchto služeb v Charitním domově dalšími dobrovolníky (mimo zaměstnance domu).

Dále probíhá doučování potřebných žáků z našeho okolí, ale věnujeme se i dívce z Mexika, jejíž maminka je naší rodačkou a dcera je zde u prarodičů na krátký čas a potřebuje se více naučit česky.

dívčí bazárekDívčí bazárek (2)Samozřejmě se zapojujeme do akcí dle potřeb farnosti (členové našeho střediska připravili a zajišťovali postní aktivitu pro děti i dospělé, dále posezení pro farníky u příležitosti slavnosti sv. Josefa, patrona našeho otce Josefa, velikonoční přípravy apod.)

Také jsme začátkem dubna zorganizovali „Dívčí bazárek“ s oblečením a dalšími drobnostmi pro děvčata z místní ZŠ.  Bazárek měl velký úspěch a děvčata si přišla na své (vybírala oblečení i pro maminky a sestřičky).  Zúčastnily se nejen  ty dívky, které se s rodiči k nákupům oblečení moc nedostanou a pro které byl bazárek prvoplánově zamýšlen, ale i další. Vše bylo k dispozici zdarma a děvčata se už těší na další. Zdá se, že se rýsuje další pravidelná akce.

Začínáme také spolupráci s nově ustanovenou pastorační radou, a mimo jiné jsme navrhli zřízení schránky na podněty či potřeby lidí. Přepokládáme, že taková schránka umístěná viditelně a dostupně by mohla posloužit jako kontaktní prvek mezi lidmi, střediskem a pastorační radou v čele s knězem. Byla by dostupná všem spoluobčanům.


Jako člen farního střediska a zároveň jeho vedoucí vidím, že je nutné podporovat nejen věci, které jsou osvědčené a dávno fungují, ale  vnímat, že se ukazují i potřeby nové. Vyplývá z toho, že po prvním roce činnosti střediska (u nás to bude 8. prosince 2017) provedeme rekapitulaci a zjistíme, zda a jak se nám dařilo naplňovat v podstatě nejasné záměry.   Po roce uvidíme, co bylo ve farnosti v rámci činnosti potřeba a jaké se ukázaly možnosti. To dobré zopakujeme a pokusíme se organizovat pravidelně. Pak teprve může vzniknout jakýsi plán stojící na pevnějších základech.  Ten první rok vnímám jako sbírání zkušeností, kterými se pak můžeme navzájem v našich farnostech inspirovat a obohacovat. 


Romana Ryšková