Střediska se vzdělávají

  Ve vzdělávacích prostorách Oblastní charity Uherské Hradiště proběhl zajímavý kurz "Základy rehabilitační péče v sociálních službách" pod vedením zkušené lektorky PhDr. et Mgr. Dany Klevetové. Ač sama hendikepovaná čerstvým zraněním ruky, velmi názorně a poutavě seznámila pracovnice charitních domovů pro seniory z Hluku a z Boršic se základy bezpečné manipulace s osobami s poruchou mobility. Přínos školení nebyl jen v získaných zkušenostech a dovednostech, ale také v tom, že se mohly setkat pracovnice dvou domovů ležících na opačných koncích našeho regionu.

 

Charitní domovy se vzdělávají

Ve čtvrtek 14. ledna proběhl ve vzdělávacích prostorách Oblastní charity Uherské Hradiště na Velehradské třídě velmi zajímavý kurz pod názvem Základy rehabilitační péče v sociálních službách pod vedením zkušené lektorky PhDr. et Mgr. Dany Klevetové. Ač sama hendikepovaná čerstvým zraněním ruky, velmi názorně a poutavě seznámila pracovnice charitních domovů pro seniory z Hluku a z Boršic se základy bezpečné manipulace s osobami s poruchou mobility, a to při polohování, přesunech a vertikalizaci. Účastníce se naučily nejen správně zhodnotit rizikovou situaci na straně klienta ve vztahu k mobilitě, ale také se seznámily se zásadami správného držení těla na straně pečovatele.  

Přínos školení nebyl jen v získaných zkušenostech a dovednostech, ale také v tom, že se mohly setkat pracovnice dvou domovů ležících na opačných koncích našeho regionu a školení bylo možností neformálního setkání a výměny zkušeností.

Velké díky patří Evě Malůškové a Julii Chovancové (vedoucím domovů v Hluku a Boršicích) za přípravu této akce.