Staň se králem!

Staň se králem!

Jediná akce svého druhu, která byla realizovaná pro všechny účastníky Tříkrálové sbírky, vytvořila rekord!

Sobotní odpoledne patřilo rodinám, které se podílejí, nebo se budou podílet na Tříkrálové sbírce. Koledníčci, vedoucí skupinek, koordinátoři, dobrovolníci i náhodní návštěvníci, včera zaplnili plochu hřiště Areálu jízdy králů v Kunovicích. Hudební vystoupení rodiny Pavelkových, kapela Kotloši, dětské divadlo sv. Damián, misie Zambie či škola pantomimy. To je malé ohlédnutí za programem včerejšího odpoledne.

Celým dnem nás slovem provázel skvělý herec Slováckého divadla pan David Vacke.  Děti měly možnost pohybových her, přichystaných dobrovolníky, nebo si mohly vytvořit něco moc pěkného u kreativních stánků. Všichni samozřejmě netrpělivě čekali na začátek sčítání. Ten přišel po 16 hodině, kdy byl odstartován začátek pokusu o rekord! A sčítání začalo! Dobrovolnice z farních středisek pomáhaly s organizací davu. Paní Barbora Vaňková, komisařka z Agentury Dobrý den zastavila své počítadlo na čísle 246! Tolik zde bylo korunovaných králů!

Rekord byl zapsán a již nyní se těšíme, kdo bude jeho přemožitelem. Tato nádherná akce by se nemohla konat bez podpory města Kunovice, speciální poděkování patří paní starostce Mgr. Ivaně Majíčkové, Davidu Vackemu, účinkujícím hercům a hudebníkům, zaměstnancům a přátelům Oblastní charity, dobrovolníkům farních středisek Oblastní charity, firmě Kovář plus a cukrářství Budařovi.

Děkujeme vám!

Další foto zde.

 

14365

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!