Senioři na návštěvě v knihovně

Senioři na návštěvě v knihovně

U příležitosti měsíce knihy senioři z CDS navštívili Městskou knihovnu ve Starém Městě.

Senioři z CDS navštívili knihovnu

U příležitosti měsíce knihy senioři z CDS navštívili Městskou knihovnu ve Starém Městě. Zde měli možnost poslechnout si úryvek z knihy Čarovný kraj spisovatelky Jiřiny Pilátové, ve které vzpomíná na  dětství, jež prožila v obci Žítková. Senioři se díky této knize mohli na okamžik vrátit do dob, kdy se doma např. pralo na valše či vařily povidla v kotli, neboť stejně jako tato spisovatelka i oni prožili své dětství v dobách, kdy se život odvíjel tradičním způsobem, tedy bez technických vymožeností. Jako poděkování za příjemně strávený čas předali senioři na závěr přívětivé pracovnici knihovny Miladě Rokytové záložky pro čtenáře, které sami vyráběli.