Senioři i letos předávali záložky

Senioři i letos předávali záložky

Měsíc knihy se i letos nesl v duchu předávání záložek pro čtenáře Městské knihovny ve Starém Městě. 

 I letos seniory přivítala příjemná pracovnice místní knihovny Milada Rokytová, která si pro ně připravila zajímavé čtení i povídání. To, že hádanky dokážou zaujmout i starší čtenáře, potvrdila i kniha hádanek, se kterou pracovnice seniory blíže seznámila. Kromě povídání nad knihami měli senioři také možnost shlédnout zdařilá výtvarná díla vytvořená dětmi z MŠ i ZŠ v rámci soutěže „Putování pravěkem s Eduardem Štorchem.  Senioři si tak z knihovny odnesli pěkný zážitek a pocit příjemně stráveného času.

Pavlína Šmerdová, DiS.