Seminář „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů.“

Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhl v Uherském Hradišti pod záštitou Oblastní charity Uherské Hradiště seminář „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů.“ Ve velkém sále Orlovny se sešla stovka účastníků z řad zdravotníků, pečovatelek, lékařů, dobrovolníků a i laiků.

Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhl v Uherském Hradišti pod záštitou Oblastní charity Uherské Hradiště seminář „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů.“ Ve velkém sále Orlovny se sešla stovka účastníků z řad zdravotníků, pečovatelek, lékařů, dobrovolníků a i laiků.

Přestože jedna z hlavních přednášejících  MUDr. Anna Ondračková, odborná lékařka onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně krátce před konáním semináře onemocněla chřipkou a nemohla přijet, další dvě přednášející paní Blažena Hanáková, vedoucí domácího hospice David v Kyjově a paní Lenka Malušová, vedoucí Domácí zdravotní péče OCH v Uh. Hradišti, zaujaly svými prezentacemi a měly účastníkům co říct a nabídnout.

Seminář moderovala Hana Reichsfeldová, koordinátorka dobrovolnictví OCH v Uh. Hradišti, která po přivítání hostů a úvodním slovu ředitele Charity pana Jiřího Jakeše, představila prostřednictvím videa MUDr. Ondřeje Slámu, onkologa a odborného lékaře paliativní péče při Masarykově onkologickém ústavu v Brně, jež je také vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. Ve svém příspěvku mluvil MUDr. Sláma o tom, že nemoc je třeba vnímat jako událost lidskou, nejen biologickou. Nestačí jen řešit buňky, krvinky a hormony. Lékař by měl mít vztah k přesahům a specifikám lidského života. „Styl paliativní péče, ke kterému se hlásím, řekl MUDr. Sláma, se snaží vnímat celý okruh otázek, o nichž nejčastěji lidé v závěru života přemýšlejí. Život s těžkou nemocí a jeho závěr je velmi často především pokračováním toho, co mu předcházelo. Závěr života je součástí celkového příběhu těch lidí. Sám se snažím zorientovat v tom, co jsou pro mé pacienty nosná témata, jaké jsou zdroje jejich radosti a moje častá paliativní rada zní, aby si tato různá drobná potěšení ani v závěru života neodpírali."

Vedoucí domácího hospice David v Kyjově paní Blažena Hanáková nám řekla: „Název hospice David je po našem spolupracovníkovi a kamarádovi, který v roce 2004 zemřel na onkologickou diagnózu a o kterého jsme se starali poslední tři měsíce jeho života. Když David onemocněl, bylo mu 24 let, byl čerstvě ženatý a měl ročního syna. Získali jsme cenné zkušenosti v ošetřování umírajících doma a to bylo impulsem pro založení našeho hospice při Charitě Kyjov. Paní Hanáková dále uvedla: „ Naše domácí hospicová služba nabízí pacientům se závažným onemocněním odbornou zdravotní, psychickou a duchovní podporu. Klademe si cíl udržet vysokou kvalitu života v jeho závěrečných fázích. Lékařům a sestrám je povoleno vstoupit do rodiny a zaujmout své role, je nutná vzájemná spolupráce pacienta, rodiny a blízkých - ti všichni patří do ošetřujícího týmu a je třeba s tím počítat. Dobrá komunikace vytváří vztah důvěry, pacient i rodina se tak cítí bezpečně a toto bezpečí je nutné vytvořit."

Vedoucí Domácí zdravotní péče Oblastní Charity paní Lenka Malušová uvedla, že jejich tým zajišťující hospicovou péči čítá jedenáct registrovaných zdravotních sester proškolených v paliativní péči, jedna sestra má odbornost ARO-JIP. Domácí hospicovou péči poskytují na žádost specializovaného pracoviště nebo na žádost praktického lékaře a na žádost pacienta a rodiny. Mají veškeré potřebné technické i materiální vybavení.
Paní Malušová nám řekla několik zkušeností ze své praxe: „ V září 2012 nás osobně telefonicky kontaktoval mladý muž, který byl propuštěn do domácího ošetřování na svou žádost. Byla kontaktována ošetřující lékařka, která s domácí hospicovou péčí souhlasila a velmi ochotně spolupracovala. Tomuto muži, který toužil zemřít v domácím prostředí , se jeho přání splnilo.“