Sbírka školních potřeb pro malé školáčky je v plném proudu!

Sociálně aktivizační služba Centrum svaté Sáry vyhlásila sbírku školních pomůcek. Sbírka potrvá do září 2018. Jaký je její průběh a proč vlastně je sbírka pořádána, nám vysvětlila vedoucí CSS Mgr. Božena Horáková.

Sociálně aktivizační služba Centrum sv. Sáry pod Oblastní charitou v Uherském Hradišti vyhlásila veřejnou sbírku školních pomůcek.
Můžete darovat použité i nové školní pomůcky. Barvy (vodové i temperové), tužky, pera, propisky, gumy, ořezávátka, zmizíky, zvýrazňovače, pastelky, voskovky, fixy, křídy, pastely, plastelíny, štětce, fólie (A4, A5), nůžky, lepidla, tuše, kružítka, kalkulačky, barevné papíry, papírové hodiny,
různé druhy pravítek, úhloměry, sešity, složky na sešity, boxy na svačinu, pouzdra, pytlíky na cvičební úbor, školní úbory (bílá trička, tepláky, mikiny), tenisky, přezůvky apod.
Školní potřeby budou předány potřebným rodinám.
Kam můžete věci přinést: školní pomůcky můžete po domluvě s pracovníky Centra sv. Sáry přinést na adresu:
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště (bývalá kasárna- v blízkosti Kauflandu)
Kontakt: pavla.nekardova@uhradiste.charita.cz, tel. kontakt: 730 585 910, 606 641 980

Rozhovor s vedoucí Centra svaté Sáry paní Mgr. Boženou Horákovou.

Proč pořádáte sbírku školních pomůcek?

Na základě několikaletých zkušeností, které máme při práci s rodinami, jsme zjistily, že zajištění školních pomůcek je mnohdy pro rodiče problém. I přes práci, kterou tomu věnujeme v průběhu prázdnin, se často rodiny potýkají s nedostatkem finančních prostředků, aby zajistili všechny pomůcky, které by umožnily dětem klidný a hladký začátek školního roku a další průběh plnění školních povinností.

Kdo byl iniciátorem či na jaký popud sbírka vznikla?

S návrhem na sbírku přišly samy pracovnice Centra svaté Sáry. Zajištění pomůcek bývá pro rodiny často velký problém. Již koncem školního roku děti
na základních školách dostávají seznamy pomůcek, které budou potřebovat. S rodiči řešíme rodinný rozpočet, jak si prostředky rozložit tak, aby bylo možné vše nakoupit. Ne vždy je ve finančních možnostech rodiny vše zajistit včas. Aby se děti necítily nijak vyčleněny, protože nemají doposud všechny věci do školy připraveny, jsme se rozhodly k pomoci touto formou.Nechaly jsme se inspirovat Charitou Veselí nad Moravou,
kde obdobná sbírka v loňském roce pomohla mnoha rodinám.

Komu je určena?

Sbírka školních pomůcek je určena dětem z rodin spolupracujících s Centrem svaté Sáry, kdy po vyhodnocení každé klíčové pracovnice dojde k pomoci prostřednictvím předání školních pomůcek. Jen příkladem můžu uvést, že se může jednat o rodiny samoživitelů. Nebo případy, kdy je jeden z rodičů na rodičovské dovolené
a druhý rodič má nižší příjmy. I přesto, že pak dosáhnou na dávky, které jim rodinný rozpočet zvýší, není mnohdy možné zajistit pro všechny děti vše tak, jak by bylo vhodné. Také se potýkáme  se situací, že rodič samoživitel nemůže najít práci,
která by byla v souladu s péčí o dítě, a tak opravdu obrací každou korunu, zvažuje, jaké závazky ze svého příjmu zaplatí dřív (nájem, elektřinu, potraviny). Nebudu zastírat, že pomůcky půjdou i do romských rodin, ale platí tady stejné podmínky
pro rozdělování školních pomůcek. Chtěla bych však veřejnost upozornit, že i mezi těmito rodinami jsou zodpovědní rodiče, kteří se snaží své děti řádně připravit
do školní výuky.

Sbírka je v plném proudu, jaký je její průběh?

Stále se zaměřujeme na informování co nejširší veřejnosti prostřednictvím letáků
a informování lidí o této sbírce. Pracovnice Centra svaté Sáry toto dělají i ve svém volném čase, a často se setkávají s kladnou odezvou. Mnozí přislíbili nákup či darování věcí, které v průběhu prázdnin zrealizují, jiní dárci již věci nosí. Ale pomůcek není nikdy dost, zvlášť když vezmu v potaz velkou škálu různosti potřeb jednotlivých ročníků
i škol.

 

Pořádáte ji poprvé? A myslíte si, že bude její pokračování?

Ano, sbírku pořádáme poprvé. Věříme, že bude mít kladnou odezvu a pokud ano, rády bychom se k opakování vyhlášení a realizaci sbírky opět vrátily.

Kdo vám pomůcky nosí? 

Pomůcky nám nosí kolegové, přátelé, známí i široká veřejnost.

Reportáž o sbírce můžete shlédnout zde.