Sára ukončila prázdniny na Rochusu

Sára ukončila prázdniny na Rochusu

Byť nám ještě za okny sluníčko nádherně svítí, prázdniny jsou nenávratně pryč. Opět je tu nový školní rok. V Centru svaté Sáry i v letošním roce prázdniny zakončili příjemnou akcí.

Třetí akcí, kterou SAS v tomto roce pořádala, se jmenovala „Zakončení prázdnin
na Rochusu“. Byla určena pro uživatelské rodiny služby. Počet zúčastněných, opět předčil očekávání.

Akce byla zahájena v ranních hodinách výšlapem ze Studentského náměstí do areálu parku Rochus. Procházka byla příjemná, i když poslední stoupání bylo náročné, hlavně pro maminky s kočárky. Všichni to ale statečně zvládli. Po příchodu do parku se skupiny ujali pracovníci parku. Rozdělili je se na dvě skupiny. Každá skupina šla s průvodkyní, která se jim při prohlídce, věnovala a pomohla je  seznámit se s etnografickou oblastí uhersko-hradišťského Slovácka, s tradičním stavitelstvím, bydlením, způsoby obživy, odíváním, výtvarnou kulturou, folklorními zvyky i obyčeji. Ve stodole bylo přichystáno překvapení, v podobě pana hrnčíře, který pomáhal nejen dětem na hrnčířském kruhy vyrobit si vlastní výrobek. Děti byly moc šikovné a velmi je to bavilo. S rodiči si je pak podepisovaly či nějak označily. Zatímco některé děti „točili“ své mističky, ostatní vyráběly tradičním způsobem cihly, ze kterých se staví stavby v areálu Rochusu. Děti i rodiče byli návštěvou parku Rochus nadšení!

 

 IMG_1896IMG_1900IMG_1906IMG_1945

 

Poděkování patří nadaci Lidská pouta z. ú., kteří nám poskytli finanční prostředky na uhrazení nákladů na akci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!