Rodiny ze Sáry na Živé vodě

Rodiny ze Sáry na Živé vodě

Na ukončení letních prázdnin si  CSS připravilo pro své uživatelské rodiny výlet 
na Živou vodu na Modré.  Této akce, která se konala 25. 8. 2017, se zúčastnilo 22 rodin s dětmi, to činilo 32 dospělých a 55 dětí různého věku.

 Sraz byl na Studentském náměstí v Uherském Hradišti, odkud jsme jeli autobusem, přímo na farmu do Modré k areálu 
Živá voda. V expozici Živé vody jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem vody. S vodními živočichy
i rostlinami řeky Moravy, potoků i tůní. Součástí prohlídky bylo i úkoly, které se týkaly života ryb a zvířat kolem vody.  Při plnění úkolů dětem byli rodiče nápomocni a společně si hráli.  Pro děti zde bylo připraveno několik sportovních aktivit, jako pétanque, švihadla, balóny a další. Poté mohly rodiny využít celý areál Živé vody, který nabízel také přírodní biotop ke koupání. Děti si velmi užily koupání, které bylo díky vydařenému počasí možné.  Poté rodiny čekala ještě zpáteční cesta autobusem do Uherského Hradiště. Všichni se pak krásně naladěni a plni nových zážitků vydali domů.

Výlet byl realizován za finanční podpory Lidských pout, z. ú.

živoda4 živoda5živoda6