Putování na Rochus

Putování na Rochus

Zaměstnanci a přátelé Charity přišli podpořit modlitbou hospicovou péči našeho kraje.

Ve středu odpoledne se vydala osmičlenná skupinka na Rochus, aby modlitbou podpořila domácí hospicovou péči. Za drobného deště jsme směřovali ke kapli svatého Rocha, kde v 18:00 hodin sloužil mši svatou františkán P. Antonín Klaret Dabrowski na úmysl Charity. Měl s sebou kamaráda Wernera Ciopcia z Neustadtu, který,  jak se ukázalo, je také knězem, takže byli u oltáře dva. Cestou zpátky se vyjasnilo a naskytl se nám krásný pohled s červánky nad okolní krajinou. Bylo nám spolu dobře a domluvili jsme, že další pěší putování na Rochus uskutečníme za měsíc 15. srpna.

Putování1Putování2Putování3Putování4Putování5