První akce v novém roce

První akce v novém roce

První akce v novém roce 2018 se uskutečnila 19. 2. 2018 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Rodinná akce se nesla v duchu předvelikonoční doby postní a celý její název byl „Předvelikonoční doba postní ve Slováckém muzeu, výstava o nočním životě zvířat“. Akce se zúčastnilo celkem 42 účastníků, z toho bylo 17 dospělých lidí a 25 dětí.

IMG_1613Program byl velmi zajímavý a bohatý. Všichni účastníci se hned na začátku programu akce dozvěděli zajímavé informace o předvelikonoční době postní, dětem byly rozdány pracovní listy a tzv. Úkolníčky, kam si děti mohly zaznamenat nové poznatky. Následovala prohlídka vyčleněného prostoru muzea, kde byla spousta zajímavých expozic. Rodiny si mohly vybrat, které části programu akce se budou věnovat dříve. Proto se jednotlivé rodiny pohybovaly v muzeu podle potřeby a svého uvážení. Některé děti si za pomoci a podpory svých rodičů vyrobily krásné výtvarné výrobky v podobě ovečky, postavy Moreny, jarních kytiček apod. Další děti věnovaly pozornost kvízovým otázkám ve vymezené části muzea. Za přítomnosti svých rodičů se tak hravou formou dozvěděly další nové informace. Velmi poutavou aktivitou byla návštěva výstavy se zaměřením na noční život zvířat. Tuto výstavu hodnotili snad všichni účastníci velmi kladně. Děti si spolu se svými rodiči vyzvedli baterky, kterými v rámci výstavy poznávali různá zvířata. IMG_1680Jelikož se rodiny pohybovaly ve tmě, byla tato zkušenost poněkud vzácná a netradiční. Pracovnice CSS po celou dobu akce vedli rodiče ke kontaktu s jejich dětmi, z tohoto důvodu rodiče pomáhali svým dětem při tvoření výtvarných výrobků, doprovázeli je při návštěvě výstavy apod.

Všem uživatelským rodinám se pořádaná akce v muzeu velmi líbila, účastníci rovnou projevili zájem o další akci ve Slováckém muzeu, která by se nesla v podobném duchu. Děti si s sebou domů odnesly nejen pozitivní zážitky, ale také veselé výrobky, které si doma mohou vystavit dle svého uvážení.