Příjemně strávený den zaměstnaců Oblastní charity

Příjemně strávený den zaměstnaců Oblastní charity

Zaměstnanci Oblastní charity Uherské Hradiště vyjeli do termálních lázní Velký Meder.

 

 

 

   V soboru ráno 24. září jsme měli sraz na 7.00 h ranní blízko Charity, ne, abychom pracovali, ale abychom společně strávili den. Nasedli jsme do autobusu, který byl téměř do posledního místečka obsazený, vyjma místa u řidiče. A jak už to tak bývá, cestování hromadnými prostředky je vždy nevyzpytatelné, tak jsme se obrátili na svého Anděla strážného zpívanou modlitbou, aby nás ochránil a ukončili jsme modlitbou Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Během cesty jsme si pověděli, kam to vlastně jedeme a co nás tam čeká, nechyběla ani historie. Vzápětí procvičil naše mozkové závity kvíz nejen o termálních lázních ve Velkém Mederu, ale také o Charitě. Kolem 10.00 h jsme otevřeli dveře  a octli jsme se v blízkosti termálních lázní ve Velkém Mederu, kde byl náš cíl. Na své si přišli nejen dospělí, ale i děti, kteří si užívali tobogánů. Ve 12.00 h jsme společně poobědvali v místní restauraci. Snad ze všech přítomných vyzařoval úsměv ve tváři z toho, jak byli spokojeni. V 18.00 h jsme nasedli do autobusu, abychom odjeli domů. Když se den vydaří, je pěkné odvézt si z výletu něco  i domů pro vzpomínku. V našem případě všichni byli obdarováni pamětními medajlemi z keramiky s místem a datem výletu, které pro nás s láskou připravili v našem charitním zařízení Labyrint, který se věnuje lidem s duševním onemocněním. Na zpáteční cestě nechyběl ani zpěv, vždyť někteří z účastníků výletu jsou pěvci v našem novém charitním sboru CHRPA. Na závěr pro klidné usínání nás čekala pohádka o rytíři Jiřím, i když tolik neuspala, jako spíše pobavila, přece jenom jsme se poučili, že drak, s kterým bojujeme je v nás. Kolem 21.00 h jsme příjemně unavení přijeli k Charitě a radostně jsme se vydali do našich domovů.

Jiří Strogan 

pastorační asistent 

Oblastní charity Uherské Hradiště