Přednáška první pomoci v Denním centru svaté Ludmily!

Přednáška první pomoci v Denním centru svaté Ludmily!

Dne 8.4.2016 nás v DCL navštívila zdravotní sestra Renata Jančářová-Šramhauserová, která našim uživatelům zprostředkovala interaktivní přednášku o poskytování první pomoci.

 

První pomoc v Denním centru svaté Ludmily

 

Denní centrum svaté Ludmily navštívila dne 8.4 2016 zdravotní sestra s mnohaletou praxí, paní Renata Jančářová-Štraumhauserová. Pomocí interaktivní přednášky, která byla velmi realistická, předvedla našim uživatelům, jak probíhá první pomoc v akci.

Po úvodní části, která sestávala z teorie, kdy byly našim uživatelům kladeny otázky o uvedené problematice, přistoupila k části praktické. Sestřička si mohla vybrat z několika ochotných figurantů jednoho, na kterém demonstrovala situace, o kterých mluvila v teoretické části. Naši uživatelé byli nadšeni z možnosti zapůjčení stetoskopu a rovněž i z následného měření tlaku.

Přenáška sklidila velký úspěch.  Za rok máme přislíbenu další. Už teď se uživatelé těší.