Pouť na Velehrad

Pouť na Velehrad

Oblastní charita Uherské Hradiště připutovala na Velehrad

 

   I přes nepřízeň počasí jsme doprovázeli nemocné ve středu 5. září 2016 na pouť nemocných na Velehrad. Přede mší sv. jsme společně prošli Svatou branou milosrdenství a připomněli si, co máme učinit proto, abychom získali plnomocný odpustek pro sebe nebo pro duši v očistci. Nezapomněli jsme se pomodlit Modlitbu svatého Otce papeže Františka, Otčenáš na jeho úmysl a vyznání víry. Poté jsme přišli na mši sv. a rozjasnili se nám tváře, když jsme uviděli baziliku zaplněnou poutníky. Hlavní mši sv. celebroval O. arcibiskup Mons. Jan Graubner, který při promluvě zdůraznil, že Bůh spravedlnost vždy dodrží, ale překoná ji svým milosrdenstvím. Nemocným řekl, že jsou potřební tím, když se modlí za rodiny, učitele, aby dobře učili, lékaře, aby dobře léčili, sloužící, aby sloužili s trpělivostí.. A zmínil nemocným, že můžou své utrpení spojit s utrpením Ježíše Krista na kříži, i v tom slouží bližním. Po mši sv. jsme se společně vyfotili a se srdcem naplněným radostí jsme se vrátili zpět do svého Charitního domu a služby

 

Jiří Strogan

pastorační asistent

Oblastní charity Uherské Hradiště