Pouť na Svatý Kopeček

Pouť na Svatý Kopeček

29. dubna se uskutečnila charitní pouť na Svatém Kopečku v Olomouci. Za naši uherskohradišťskou charitu se jí zúčastnilo několik pracovníků s rodinnými příslušníky a pět klientek chráněného bydlení ze St. Města a Uh. Hradiště.

 

Kopeček2 

Po velmi deštivém týdnu se konečně vylouplo krásné slunečné sobotní ráno. S dobrou  náladou jsme pod vedením Mgr. Jiřího Strogana nastoupili ve St. Městě do vlaku Šohaj a mířili do cílové stanice Olomouc. Z olomouckého nádraží jsme pokračovali busem č. 111, který nás vyvezl až nahoru k bazilice na Svatém Kopečku. Někteří se šli připravit na mši modlitbou svatého růžence, jiní obešli krámky a dosytili své hladové žaludky. V 10 hodin jsme se všichni dostavili do poutního chrámu Navštívení Panny Marie. Mši svatou celebroval biskup Mons. Josef Hrdlička. Ve své promluvě se zamyslel nad nelehkou prací charitních pracovníků i dobrovolníků a zmínil i některá svá osobní setkání s nimi. Vysvětlil, že nejdříve bychom k našim klientům měli přistupovat lidsky a poté katolicky. Také nás povzbudil ve své práci.

Po mši svaté následoval v kostele krátký koncert a pak pro zájemce komentovaná prohlídka chrámu.

Kopeček3 V blízké restauraci U Macků jsme si dali dobrý oběd a někdo neodolal ani kremroli nebo větrníku. Potom jsme všichni zamířili do blízké  zoologické zahrady. Pohodovou procházkou kolem jednotlivých pavilonů jsme zhlédli žirafy, antilopy, hrochy, lvy, tygry, muflony, kozy, opice a další zvířata. Nejvíce nás rozesmály živé a rychlé opičky houpající se na liánách a skákající z jedné strany na druhou. Uprostřed zahrady stojí 32 m vysoká rozhledna. Nejodvážnější výletníci vystoupali 128 schodů na vyhlídku, odkud je krásný pohled nejen na olomouckou baziliku, ale i Jeseníky, Hostýnské vrchy a naše Chřiby. Po odpolední kávě a zmrzlině proběhlo ještě nezbytné fotografování všech účastníků. Pak nás už čekala cesta zpět busem a vlakem domů. Deštníky zůstaly pro dnešek v batozích. Díky slunci nejen na obloze, ale i v duších, nás pouť na Svatý Kopeček velmi pozitivně naladila. Nás, charitní pracovníky, hřála u srdce ještě pomoc a asistence spokojeným klientkám, kterým se výlet moc líbil a na nádraží se s námi loučily přátelským „ahóóój zase na příštím výletě“.

 

Bc. Jarmila Vráblová