Poslední akce v tomto roce s Centrem svaté Sáry

Poslední akce v tomto roce s Centrem svaté Sáry

Ve čtvrtek 7. prosince přišel Mikuláš do Orlovny v Uherském Hradišti. 

Mikuláš2017.3Poslední společnou akcí Centra sv. Sáry pro naše uživatelské rodiny v roce 2017 byla Mikulášská nadílka. Tuto akci pořádalo CSS společně s nízkoprahovým zařízením TULiP. Akce se zúčastnilo 45 uživatelských rodin, z toho 94 dětí a 59 dospělých. Uživatelů TULiPu bylo 30. Tedy přes 180 návštěvníků. Na všechny přítomné čekal opět velmi zajímavý program. Děti si mohly vytvořit vánoční baňku z drátku a korálků, vyrobit andělíčka nebo přáníčko. Na druhém stanovišti pak děti skládaly Mikulášské puzzle, oblékaly sněhuláka a byly pro ně připraveny další úkoly s Mikulášskou a Vánoční tématikou, zaměřené především na rozvoj myšlení a trénování paměti. Ke všem aktivitám byli přizváni a vítáni i rodiče. TULiPáci si pak pro děti přichystali hod míčkem na sněhuláka, diabolo nebo trikové jo - jo, které zaujalo nejen děti, ale i některé rodiče.

 

Nechyběl ani důstojný Mikuláš, který děti alespoň ve zkratce seznámil s historií své postavy. Mikuláše samozřejmě doprovázeli andělé a čerti.   

Na závěr na všechny přítomné děti čekal balíček plný nejen dobrot, ale nechyběla i nějaká hračka či jiný zajímavý dáreček. 

Balíčky byly zakoupeny z daru organizace Lidská pouta, z. ú.