Pomozme Haiti

Pomozme Haiti

Oblastní charita Uherské Hradiště se zapojila do pomoci pro Haiti

Neštěstí na Haiti, kde Hurikán Matthew zabil tisíce lidí, zničil zemědělskou úrodu a podle OSN je v ohrožení akutní podvýživou více než 100 000 dětí, nenechalo samozřejmě v klidu ani uherskohradišťskou charitu.Ve spoluprací  s farností a pod patronací Arcidiecézní charity Olomouc zorganizovala sbírku, která během jednoho týdne vynesla částku 30 872 Kč. K sbírce se připojilo také Město Uherské Hradiště a umožnilo umístění sbírkové pokladničky v prostorách městského úřadu, takže nyní mohou přispět všichni občané, kterým není lhostejné utrpení lidí žijících v této nejchudší zemi amerického kontinentu. Příspěvek je možno zaslat i  formou darovací sms ve tvaru DMS HAITI na číslo 87777 či přímo částku vložit na sbírkové konto Haitič.ú.:  43-9935450227/010043-9935450227/0100 které otevřela Arcidiecézní charita Olomouc, jejíž angažovanost na Haiti je dlouhodobá, např. tam postavila školu.

Děkujeme předem všem dárcům za jejich štědrost.