Pomocné ruce

Pomocné ruce

Není to tak dlouhá doba, kdy bylo ustanoveno farní středisko sv. Rocha v Uherské Hradišti a již sklízíme první pomyslné plody jejich obětavé práce.

 Dobrovolníci se aktivně zapojily do příprav a hladkého průběhu Františkánským misií. při přípravě prostor Františkovy kafírny a výstavy fotografií pod archivem, mnoho z nich přispělo dobrou buchtou do kafírny a část dobrovolnic připravovala večeře pro všechny misionáře (asi 100 lidí). Dobrovolníci pomohli také s dopravou věřících seniorů ze Domova pro seniory UH přímo do „centra dění“ – na faru, na Masarykovo náměstí a do klášterního kostela na přímluvnou modlitbu. Někteří dobrovolníci se zapojili přímo jako misionáři – působili ve skupině navštěvující nemocné, lidi bez domova a seniory, dále pomáhali v kafírně nebo na výstavě fotografií. Další dobrovolníci přispěli k rozmanitosti misií svým zpěvem (pod vedením Hanky Kostrůnkové) .

Odkaz zde.

Dobrovolníci pravidelně dochází do uherskohradišťské nemocnice, Domova pro seniory UH, kde pomáhají s přípravou mše svaté, doprovází i nemocné a seniory, které potěšují a povzbuzují.

Mezi dobrovolníky je již nyní zájem o pomoc s přípravou Tříkrálové sbírky.

Děkujeme TI Bože za NĚ!

IMG_4785IMG_4928IMG_4929

 

 

Farní středisko se pravidelně schází na faře v Uherském Hradišti (společná místnost – zvonek ze zelného trhu). Na těchto setkáních se snažíme informovat o možnostech dobrovolnické služby v UH a našich zkušenostech z této služby – v nemocnici, domově seniorů, setkání s bezdomovci, pomoc lidem v nouzi a podporovat se navzájem. Naše další setkání bude 12. ledna 2017 v 19.00 na faře. Srdečně vás zveme mezi nás!

                                                                                              Radmila Mrázová

                                                                                              radunka@mraz.cz