Poděkování za pomoc

Poděkování za pomoc

Oblastní charita Uherské Hradiště obdržela poděkování od předsedy organizace Pomoci bez hranic, pana Jana Lauterbacha.

 

 

Na základě dlouholeté spolupráce jsme 10. 4. nakládali z Humanitárního skladu Oblastní charity Uherské Hradiště šatstvo a jiné potřeby.Sbírka, kterou uskutečnili místní věřící občané pro sociálně slabé, proběhla v měsíci dubnu roku 2016.Nasbíraná pomoc byla předána na Slovensko ve městě Hnúšťa a Klenovec.

Další sbírka  se uskutečnila v měsíci září za přítomnosti Vašich dobrovolníků. Za tyto dary chceme poděkovat všem dárcům a za organizaci této sbírky paní Ing. Stejskalové. A vzhledem k tomu, že humanitární pomoc tvořily především zimní oděvy, byla ještě do konce roku 2016 rozvezena na Slovensko.

 Chtěli bychom Vám Všem poděkovat za Vaši ochotu a vstřícnost a těšíme se na další spolupráci.

 

Za Pomoc bez hranic, z. s.

 

Jan Lauterbach 

předseda