Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje

Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje

Anketa Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje byla letos s naší účastí A v tomto ročníku zabodovala i naše organizace, tedy lépe řečeno zakladatelka a první ředitelka paní Anna Konvalinková.

Anketa Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje byla letos s naší účastí

V pondělí 21. 3. 2016 proběhlo v obřadní síni Zlínské radnice slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje, kterou pořádá Asociace NNO Zlínského kraje pod patronací primátora Zlína MUDr. Miroslava Adámka a ve které jsou oceňovány významné osobnosti napříč neziskovým sektorem (ze sociální oblasti, z oblasti sportu, kultury apod.). A v tomto ročníku zabodovala i naše organizace, tedy lépe řečeno zakladatelka a první ředitelka paní Anna Konvalinková. Už samotný fakt, že se „naše Anička“ dostala mezi desítku finalistů jako jediná z uherskohradišťského regionu, je obrovské ocenění. Takto to bylo vnímáno i představiteli Města Uherské Hradiště, takže do Zlína přijeli osobně pogratulovat místostarosta Ing. Zdeněk Procházka a vedoucí sociálního odboru Mgr. Petra Karlíková.

Absolutní vítězství nakonec sice získala paní Zdenka Wasserbauerová - dobrovolnice Českého registru kostní dřeně, ale ta finálová desítka byla opravdu nabitá. 

Využili jsme příležitosti a paní Konvalinkovou vyzpovídali.   

 

Jste nositelkou několika významných ocenění za mimořádný přínos v sociální oblasti v našem regionu (Cena města Uherské Hradiště za rok 2009, Cena Nadace Děti, kultura a sport, byla jste nominována na cenu Mosty) a nyní jste byla oceněna v rámci ankety Osobnost neziskového sektoru ve Zlínském kraji.  Jak tato ocenění vnímáte, co pro Vás osobně znamenají?

A.K.:

Víte, do sociálních a zdravotních služeb pod Oblastní charitou Uherské Hradiště bylo a je zapojeno několik desítek kvalifikovaných pracovníků a já si myslím, že ti všichni by si toto ocenění zasloužili. Už při přebírání Ceny města Uherské Hradiště za rok 2009 jsem říkala, že to vnímám jako ocenění práce všech svých kolegů, jedna Konvalinková by sama nic nedokázala.

Většinu ocenění jsem dostala při odchodu do důchodu, velmi si jich vážím a brala jsem to jako uzavření krásné etapy mého života na Charitě. O to více mne překvapilo, když teď s časovým odstupem, mne Město Uherské Hradiště navrhlo do ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje 2015 a ještě více mne pak překvapilo samotné ocenění. Děkuji představitelům Asociace NNO ZK za to, že před 3 lety tuto pěknou tradici založili.

 

Oblastní charita Uherské Hradiště, jejíž jste zakladatelkou a první ředitelkou, letos slaví 25 let existence. Když byste udělala takový malý výlet do historie, co Vám udělalo největší radost a co byste naopak možná teď udělala jinak? 

A.K.:

Jsem ráda, že pracovníci OCH UH si mého nadšení v sociální a zdravotní péči považovali a měli v mé úsilí a v mou práci důvěru. A ptáte se, co bych třeba po těch 25 letech udělala jinak. Odpovídám – neměnila bych nic. Prosím, nevnímejte to jako nedostatek pokory, že jsem nikdy nic neudělala špatně. Ale všechno to nakonec mělo svoje místo a svůj čas a jsem hrozně ráda, že po 10 letech ředitelování jsem mohla s čistým štítem předat ředitelské křeslo Jiřímu Jakešovi, který k těm „mým“ sedmi službám postupně přidal dalších 10 nebo ještě více (a s úsměvem dodává: „nestačím to počítat“).

Chci poděkovat za pomoc a podporu také všem starostům a duchovním správcům našich farností, které jsem postupně seznamovala s naší prací, i když to nebylo vždy úplně snadné.