Oslava v Ulitě

Oslava v Ulitě

Středa 30. listopadu patřila všem blízkým Chráněného bydlení Ulita.

 

Oslava3Středa 30. listopadu patřila všem blízkým obyvatel Chráněného bydlení Ulita. Každý si mohl zvolit dle svého přání osoby, které jsou mu nejbližší, které by rád viděl a uvítal u sebe doma. A tak pozvánky putovaly do různých koutů blízkého i vzdálenějšího okolí. Vzhledem ke vzdálenostem, kam pozvánky putovaly, bylo příjemné překvapení, kolik se nás nakonec sešlo. I když je Chráněné bydlení Ulita koncipováno pro 12 lidí, najednou nás bylo asi pětačtyřicet. Přípravy probíhaly celý týden. Jako před každou správnou návštěvou jsme uklízeli , pekli, vařili, smažili, chystali výzdobu. Zapojil se kdo a  jak mohl a na co mu síly stačily. Celá akce propukla ve tři odpoledne. Po přivítání hostů následovalo sfouknutí krásného zcela originálního dortu všemi přítomnými obyvateli a pracovníky. Připomněli jsme si tak naše druhé narozeniny, jenž jsme oslavili 1. 9. 2014. Následně jsme se pobavili u připomenutí událostí, které se za poslední rok odehrály formou fotografií a krátkých statistických údajů. Upoutala nás zajímavá a k zamyšlení směřující přednáška od paní Mgr. Jany Tomšové týkající se procesu transformace a deinstitucionalizace. V závěru se k jejímu povídání přidala také jedna z obyvatelek našeho chráněného bydlení se svým životním příběhem. Obě dámy si zasloužily velký potlesk a patří jim velký dík. Ladně jsme poté přešli ke konzumaci všemožných připravených dobrot od zákusků, přes slané pečivo až po nealkoholický punč a přitom si vzájemně povídali, jak to už při setkání s našimi nejbližšími bývá. Budeme moc rádi, když nás v tak hojném počtu poctí svou návštěvou kamarádi, příbuzní či známí i v dalších letech a budeme moci opět společně zavzpomínat na předešlý rok, ukázat, jaké pokroky kdo udělal a na co se chystáme, prostě jak se kdo máme. Velké poděkování patří všem, kdo se na realizaci našeho setkání podílel, byť se třeba jen chvilku pozastavil, prohodil pár přívětivých slov a vykouzlil tak hřejivý úsměv na tvářích nás všech.