Novoroční charitativní koncert Zlínského kraje a statutárního města Zlín

Novoroční charitativní koncert Zlínského kraje a statutárního města Zlín

Již tradičně se konal další ročník benefičního koncertu Zlínského kraje a statutárního města Zlín. V letošním roce obdrželo šek v hodnotě 130 000 kč Denní centrum pro seniory Oblastní charity Uherké Hradiště

Šek_novoroční_koncert_2018_2Filharmonie Bohuslava Martinů před odjezdem na turné do Indie zahrála program, se kterým bude vystupovat na zájezdu, i v Kongresovém centru zlínským posluchačům. Charitativní koncert, který proběhl dne 11. 1. 2018 přinesl finanční dar Centru denních služeb pro seniory. Šek převzal ředitel Oblastní charity pan Ing. Jiří Jakeš spolu s vedoucí Centra denních služeb paní Pavlínou Šmerdovou. A zde jsem položila několik otázek pro paní vedoucí.

Představete nám vaši službu. Hlavním posláním centra je poskytovat potřebnou péči a aktivizaci seniorům z Uherského Hradiště a blízkého okolí od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc jiné osoby. Naši službu poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 07.00 do 15.30 hod.

Co je pro vás prioritou v Denním centru? Prioritou je pro mě zejména spokojenost seniorů s poskytovanou službou.  Mám velkou radost, když se senioři do Centra těší.

Jaký je v současné době největší problém ve vašem středisku? Z důvodu většího zájmu o naši službu byla navýšena kapacita z 8 na 10 seniorů na den, což klade samozřejmě vyšší nároky a zátěž na personál. Zejména v čase čerpání dovolených či pracovní neschopnosti je pak pocítit tzv. „nedostatek rukou.“

Kolik máte uživatelů? V současné době poskytujeme službu 19ti seniorům ve věkovém rozmezí od 67 do 94 let.

Co byste ráda změnila? Myslím, že nebudu hovořit pouze za sebe, když řeknu, že bych byla raději, kdyby výkon naší práce nebyl spojený s tak rozsáhlou administrativou a evidencí, neboť si umím představit efektivnější využití tohoto času

Někde jsem četla, že jste "školkou pro babičky" jak pohlížíte na tento výrok? I když je centrum také kolektivní zařízení jako mateřská školka, přece jen je svým charakterem odlišné. Já sama toto označení nepoužívám, ale podobný výrok občas zaslechnu i z úst našich uživatelů, ale je to řečeno pouze v žertu. Myslím, že používat toto označení oficiálně, by si zcela jistě nepřáli.

Jaká je vaše představa o naložení s finančním darem? Finanční prostředky bych ráda využila ke zvelebení vnitřních prostor centra a dvoru. Tedy zejména na nákup potřebného vybavení a celkovému zútulnění tak, aby se senioři v centru cítili co nejvíce jako doma.

Děkujeme Vám za rozhovor.