Nové středisko Oblastní charity Uherské Hradiště

Nové středisko Oblastní charity Uherské Hradiště

Oblastní charita Uherské Hradiště podpořila vznik nové sociálně terapeutické dílny Klíček. Tato dílna zahájí provoz dne 1. 1. 2016. Těšíme se na vás!

 

Terapeutická dílna bude mít sídlo v Jarošově-Markov 416. Služba bude určena lidem s lehkým až středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let. Cílem této služby bude především podpora při vytváření a upevňování pracovních návyků, nápomoc při aktivitách vedoucích k sociálnímu začleňování aj.

Pro více informací kontaktujte vedoucí služby Mgr. Petru Hyblerovou. Tel: 731 680 539

Letáček k nahlédnutí zde.