Nová služba Terapeutická dílna Klíček otevřela dveře veřejnosti

Nová služba Terapeutická dílna Klíček otevřela dveře veřejnosti

Nová služba Oblastní charity Uherské Hradiště - Terapeutická dílna Klíček,  poprvé odemkla své dveře veřejnosti.

Dne 28.3.2017 Oblastní charita Uherské Hradiště seznámila širokou veřejnost s novou sociální službou, která nese název Terapeutická dílna Klíček.

Služba je určena lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let. Posláním Klíčku je podpořit uživatele v co nejsamostatnějším životě a v osobním rozvoji takových dovedností a návyků, aby se zvýšila jejich šance uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce. 

Úvodní slovo patřilo vedení charity a místostarostovi města Uherské Hradiště panu Ing. Zdeňkovi Procházkovi. Prostory služby poté požehnal P. Mgr. Miroslav Suchomel, který všechny přítomné obohatil svým srdečným projevem. Po slavnostním zahájení následovala volná prohlídka prostorů dílny. V průběhu prohlídky zařízení mohli návštěvníci přispět finančním obnosem a odnést si za svůj dar drobný výrobek z dílny uživatelů. Výrobky rozličných druhů vznikly v rámci jejich pracovní terapie. Výtěžek bude využit pro účely sociálně pracovní terapie.

Všem, kteří nás přišli navštívit a podpořit, mnohokrát děkujeme.

Fotogalerie zde.