Nebezpečí okultismu a magie

Nebezpečí okultismu a magie

Pozvání pastorační asistentky Mgr. hany Reichsfeld přijal Václav Čáp – misionář a teolog. Pro všechny přítomné měl připravenou přednášku o nebezpečí okultismu a magie. Uvedl nás do této problematiky. Zároveň poukázal jak je lze rozpoznat a jaká je obrana proti jejich vlivům.

 

 

Mnozí z nás si pod těmito pojmy představují temné duchy, postavy oděné v černých hábitech vzývající kouzelné formule či jiné mnohdy i trochu úsměvné představy.

Na okultismu a magii však není veselého zhola nic.

 Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený. 

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus ( z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.

Co vše řadíme k okultismu?

- magie (černá a bílá)

- spiritismus (vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi)

- léčitelství (není to charisma uzdravování!) – vede k závislosti na léčiteli a ne k obrácení, problém je ve zdroji, myslíme si, že koná dobro (skutečné dobro je dobrem na začátku, uprostřed i na konec), negativní dopad na duchovní život, způsobuje jiná onemocnění, narušení vztahů

- satanismus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty

- New Age – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci; věk Vodnáře vystřídal věk Ryb – tedy křesťanství (Danneels uvádí 4 pilíře NA: člověk i bůh je součástí vesmíru – vše je jedno (panteismus); východní náboženství; nová psychologie a mysticismus; astrologie); vytváří novou mentalitu, myšlení

- channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět (hlavně v New Age)

- prokletí (kletby) a prokleté předměty (opak požehnání), očarování, zaříkávání

- čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky - chiromantie, z křišťálové koule)

- doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou

- jasnovidectví (napodobenina daru proroctví)

- telekineze (přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (přenos myšlenek)

- astrologie, horoskopy

- numerologie (věštění na základě magické moci čísel)

- woodoo (vúdú), animismus

- modlářství, uctívání falešných božstev

- Silvova metoda, reiki (léčebná metoda – otevírání čaker, center astrálního těla), hadžiki, modrá alfa, ...

- alternativní medicína – působí na základě energie, kterou chce uvést do rovnováhy a tak člověka uzdravit (homeopatie, makrobiotika, ...)

- druidismus (kult Keltů – spojený s rituálními obřady)

- trancendentální meditace, jóga – jako duchovní cesta...

 

A jaké je nebezpečí okultismu?

Jde o hříchy proti 1. přikázání: Bůh je jediný pramen života, jakékoli modlářství ničí život v nás, proto Písmo mluvo o Boží žárlivosti na Jeho obraz v nás. Kontaktem s okultismem a jeho praktikováním se člověk otevírá temným silám, které ničí člověka jeho život i jeho poslání. To se projeví v jeho životě také konkrétními znaky a symptomy:

Duchovní obtíže:

- dlouhodobá duchovní otupělost

- odpor k vnitřní modlitbě (lidem je často i zle tam, kde se opravdu modlí)

- neschopnost vyznávat Ježíše jako svého Pána a vyslovovat Ježíšovo jméno

- agrese vůči Duchu svatému, odpor až nenávist k duchovním darům, zesměšňování charismat

- neschopnost číst Písmo sv.

- usínání při bohoslužbách a duchovních programech, společných modlitbách

- rouhavé myšlenky při bohoslužbě nebo při modlitbě chval

Nutkání:

- různé druhy nutkavých myšlenek

- nutkavá jednání vedoucí k sebetrýznění

- nutkavé nečisté myšlenky, představy, perverzní představy

- kriminální sklony, nutkání ke krádežím, kleptomanie

- nutkavé přejídání a nezvladatelná mlsavost

- záchvaty nenávisti vůči Bohu

- nutkání k sebevraždě

Narušené vztahy:

- narušení vztahů především v rodině, mezi rodiči a dětmi, sourozenci, manžely

- nevěry v manželství

- neschopnost přátelských a sousedských vztahů

- neschopnost soucitu k slabým a starým

Závislosti:

- na alkoholu

- na drogách a na lécích

- na počítači

- na počítačových hrách a hracích automatech

- na práci (workoholismus)

- na pornografii, masturbaci, hypersexuální pudové jednání, necudnost v jakékoli formě, sodomie, voyeurismus, exhibicionismus, zvrácená sexualita, sadismus, masochismus

- záchvaty zuřivosti, hněvu, prchlivosti

- extrémní sebelítost a přecitlivělost

Strachy a fobie nerůznějšího druhu:

- strachy z nemoci (hypochondrie), ze stárnutí

- ze tmy, ze hřbitova, z mrtvých, ze smrti

- z lidí, z prázdného prostoru, z nedostatku místa

- z budoucnosti, z nových věcí

- strach před hmyzem

O démonickém pozadí strachů, které jsou často v malé míře součástí života, je nutno vážně uvažovat v případě, že jsou příliš silné a chronické.

Psychické problémy:

- nejrůznější druhy depresí a touha po smrti

- různé příznaky, které vypadají jako poruchy osobnosti nebo psychózy (jako schizofrenie, endogenní nebo cyklické deprese, epilepsie, paranoidní onemocnění, halucinace, únavový syndrom), a přitom nejdou léčit jako psychiatrické nemoci

Přitažlivost okultních a magických věcí, sklon k mysticismu:

- silná přitažlivost a sklon zabývat se nejrůznějšími magickými a okultními praktikami je většinou příznakem toho, že někdo v rodině nebo dotyčný sám se již otevřel temným silám

- záliba ve hřbitovech, láska ke tmě a nápadný sklon k oblékání v černé barvě

- přitažlivost esoteriky a tajných nauk