Mše sv. za zaměstnance a uživatele Charity

Mše sv. za zaměstnance a uživatele Charity

Ve čtvrtek 8. června 2017 na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze byla sloužena mše sv.
za opatrované a doopatrované uživatele služeb, zaměstnance a jejich rodiny a dobrovolníky naší Charity.

Mše svatá1V krásné slunné odpoledne jsme byli pozvání do kostela Zvěstování Panny Marie na  Mši sv., kterou sloužil O. Augustin, OFM, rektor kostela Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti.
 O. Augustin v kázání zmínil, že máme Boha milovat celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a silou. Jako nedokonalí lidé vnímáme, že sami toho nejsme schopni, potřebujeme k tomu zakoušet Boží Lásku. Je důležité se proto otevřít Bohu a Jeho Lásce a On nás k této lásce ve své dobrotě uschopní. Kéž Duch sv. toto dílo v nás koná, vyprošuje.

 

Jiří Strogan, pastorační asistent Oblastní charity Uherské Hradiště

Mše svatá 4Mše svatá 3