Mikluáš v Sáře

Mikluáš v Sáře

Poslední společnou akcí Centra sv. Sáry pro naše uživatelské rodiny v roce 2016 byla Mikulášská nadílk.

Poslední společnou akcí Centra sv. Sáry pro naše uživatelské rodiny v roce 2016 byla Mikulášská nadílka s názvem „Přišel k nám Mikuláš “.  Tuto akci pořádá CSS společně s nízkoprahovým zařízením TULIP. Akce se zúčastnilo 35 uživatelských rodin, z toho 74 dětí a 49 dospělých. Uživatelů TULIPu bylo 10. Na všechny přítomné čekal opět velmi zajímavý program-děti si mohly vytvořit vánoční baňku, vymalovat vánoční obrázky na stromeček . Na druhém stanovišti pak děti měly hádat, co z věcí v kufříku patří k Mikuláši a k Vánocům. TULIPáci si pak pro děti přichystali hod míčkem na sněhuláka, diabolo nebo trikové jo - jo, které všechny moc zaujalo. Děti také malovaly velké obrázek pro neziskovou organizaci Lidská pouta, od které CSS získalo finanční příspěvek na balíčky pro děti.

Nechyběl ani důstojný Mikuláš, který děti alespoň ve zkratce seznámil s historií své postavy . Mikuláše samozřejmě doprovázeli andělé a čerti.  

Na závěr na všechny přítomné děti čekal balíček plný nejen  dobrot. 

 mik2016mik 2016 5

.