Květnová potravinová sbírka

Květnová potravinová sbírka

V sobotu 18. Května proběhla celorepubliková potravinová sbírka. O jejím výsledku vás chceme informovat.

Sbírka v minulých letech probíhala v říjnu a nově byl zařazen i jarní termín. Charita Uherské Hradiště se do sbírky zapojila společně s obchodním domem Tesco Uherské Hradiště. Od ranních hodin jste zde mohli zakoupením potravin i drogerie, které jste následně vložili do sbírkového koše, podpořit potřebné v našem okolí. Celkem se vybralo 681,5Kg potravin a z toho bylo 15Kg drogerie. Celý výtěžek se vešel do 41 krabic od banánů. Velké poděkování patří zaměstnancům OD Tesco za vytvoření zázemí a výbornou spolupráci. Poděkování patří samozřejmě i dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas pro dobrou věc. A nesmíme zapomenout na štědré dárce, kterým není lhostejné strádání druhých. Všem ještě jednou děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!