Koledování v Ostrožské Nové Vsi

Koledování v Ostrožské Nové Vsi

I v této obci vyšli koledníčci předávat pokoj a požehnání do našich domovů.

Tak vypadalo  letošní tříkrálové koledování v Ostrožské Nové Vsi, 60 koledníčků a 21 vedoucích skupinek. Patří jim obrovské poděkování. Největší poděkování patří všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou na pomoc potřebným a hlavně tím, že nás  a naši koledu srdečně přijali.