Klub přátel duše a kávy

Klub přátel duše a kávy

Uskutečnilo se historicky první setkání Klubu přátel duše a kávy.

Klub přátel duše a kávy – novinka v Labyrintu

 

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 se uskutečnilo v prostorách Labyrintu první setkání přátel duše a kávy. U omamně vonící kávy a lahodných koláčů si návštěvníci nejenom vyposlechli tematickou přednášku psychoterapeuta Michala Šalplachty, ale měli i možnost prakticky nacvičit zvolené relaxační techniky. „Byla jsem překvapená, jak se mi podařilo pomocí těchto relaxačních technik uvolnit tělo a uspořádat myšlenky. Odcházím s pocitem poklidné radosti a vnitřního klidu.“ Podělila se o své pocity jedna z účastnic.

Další setkání Klubu přátel duše a kávy se uskuteční za měsíc zase ve čtvrtek 5. května v 16.00 hodin v prostorách Labyrintu. Název setkání: Snové malování.

V rámci připravovaných aktivit bychom rádi zpřístupnili veřejnosti blíže nejrůznější témata  týkající se lidské duše, psychiky, psychického zdraví a nemoci, novinky z psychologie, psychoterapie, sociologie, psychiatrie atd. Navíc bychom chtěli v rámci klubu zprostředkovat veřejnosti zážitek arteterapie, dramaterapie nebo relaxace. Nad tématy se s účastníky budou zamýšlet odborníci z řad psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů z blízka i z dálky.

Plánované aktivity probíhají v prostorách Labyrintu. Vždy jeden čtvrtek v měsíci bude patřit setkání přátel duše a kávy. Začátek obvykle v 16:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Plánovaná témata přednášek, workshopů a diskuzí   

Klubu   přátel   duše    a    kávy   na rok 2016

 

5.5. 2016 

  • Duše, mozek a duševní zdraví

2.6. 2016   

  • O neporozumění v komunikaci

7.7. 2016   

  • Sny, psychoterapie a snové malování

4.8. 2016 

  •    K čemu nám může být psychohygiena

8.9. 2016

  •    Psychosomatika-když duše bolí v těle

6.10. 2016

  •   Strašák stres a reálná hrozba deprese?

3.11. 2016 

  • Hadi v oblecích aneb půvab korporátní psychopatie

1.12. 2016

  •  O rodině z pohledu školního psychologa

 

Změna programu vyhrazena 

Tento klub je určen zájemcům z veřejnosti – odborné i laické, které zajímá téma lidské psychiky, duševního zdraví a nemoci a jakékoliv jiné téma týkající se duše…a kávy