Klíček opět na nové adrese

Klíček opět na nové adrese

 Terapeutická dílna Klíček se opět přestěhovala. Od začátku měsíce září na nové adrese v centru města (Františkánská ulice 332). Pracovníci i uživatelé Klíčku se rozhodli spojit nastávající předvánoční dobu s žehnáním těchto prostorů a uspořádali posezení pro všechny charitní pracovníky.

žehnání4 Pozvání velmi rád přijal uherskohradišťský děkan P. Josef Říha, který všechny přítomné obohatil svou řečí a celé prostory dílny požehnal. Po krátkém úvodním slovu vedoucí Terapeutické dílny bylo pro hosty připraveno občerstvení, na jehož přípravách se podíleli také sami uživatelé. Vánoční atmosféru navozovala vůně ovocného punče, medových perníčků a jehličí. Pracovníci Klíčku totiž pro uživatele připravili den předem překvapení v podobě velkého a krásně nazdobeného vánočního stromku. Prostřené stoly zdobily věnce, které s podporou pracovnice dekorovali uživatelé. Součástí tohoto příjemného posezení byla i prezentace výrobků uživatelů Terapeutické dílny Klíček, které vytvořili v rámci sociálně pracovní terapie. Celým dopolednem se nesla velmi příjemná atmosféra, za což děkuji všem zúčastněným a také svým kolegům a uživatelům, kteří se na přípravách této akce podíleli.

žehnání2žehnání5

 

Mgr. Petra Hyblerová