Fotbalový zápas TULIPáků

Fotbalový zápas TULIPáků

I přes komplikace při formování týmu, vybojovali nádherné 4. místo!

Turnaj NZDM v malé kopané

V sobotu 16. 4. se náš klub zúčastnil již tradičního Turnaje nízkoprahových klubů v malé kopané ve Zlíně na Jižních svazích, který pořádá Seleziánský klub mládeže.  I přes peripetie, které doprovázely tvorbu našeho týmu, kdy nám postupně odpadla řada hráčů, a proto jsme museli odehrát celý turnaj bez střídání doplněni o hráče mladší kategorie, se nám nakonec podařilo vybojovat krásné čtvrté místo a odnést si hodnotné ceny. Letošní rok vyšlo i počasí, takže jsme si celou sobotu náramně užili. To vše za přispění Zlínského kraje, díky kterému jsme se mohli akce zúčastnit. Už teď se těšíme na příští rok, sportu zdar!!!