Farní středisko sv. Rocha a uplynulý rok 2017

Farní středisko sv. Rocha a uplynulý rok 2017

Od května roku 2016 funguje v uherskohradišťské farnosti dobrovolnické středisko. Stabilně v něm působí třicet členů, kteří se podílí na nejrůznějších pravidelných i výjimečných aktivitách farnosti i jiných akcích.

karneval2Z pravidelných je to od počátku fungování střediska pomoc při mších v Nemocnici UH a Domově pro seniory UH a návštěva pacientů a seniorů, úklid kostela, u mladších členů zpěv ve schole, vedení společenství dětí a ministrování, nověji pak zajištění servisu při Farkafe (farní kavárně, která je otevřena všem příchozím po nedělní mši v deset hodin). Farkafe je výbornou příležitostí ke sdílení, komunikaci a plánům nejen dobrovolníků, ale i celé farnosti a nabízí se možnost zapojit i „nesmělejší“ farníky, kteří by jinak po mši šli hned domů.

V průběhu kalendářního i církevního roku je pak mnoho příležitostí, kdy jsou farní dobrovolníci osloveni buď otcem děkanem P. Josefem Říhou, nebo zaměstnanci Oblastní charity UH,  s prosbou o konkrétní pomoc. FS sv. Rocha uspořádalo ve spolupráci s Jednotou Orla UH v roce 2017 masopustní Karneval pro děti, Kytičku pro maminky (akce ke Dni matek, spolu s místní KDU-ČSL), Mikulášské setkání, a v adventním čase Ježíškovu dílničku.

Ve farnosti se pak členové střediska podíleli na hladkém průběhu Farního dne na konci června 2017 a také nově na farní zabijačce (únor 2018), která se pro kladné ohlasy z řad farníků, doufejme, stane tradicí. Zapojili se při chystání rorátních snídaní, instalaci topení v kostele sv. Františka Xaverského či jako vedoucí a kuchařky na SFD UH1farním táboře ve Starých Hutích.

Velkou pomocí byli farní dobrovolníci při organizaci i průběhu Tříkrálové sbírky v letech 2017 i 2018. Pomáhali vydávat věci vedoucím skupinek, zajišťovali občerstvení pro koledníky večer hlakarneval1vního dne sbírky a sami přitom byli často vedoucími tříkrálových skupin.

 

Věk dobrovolníků je v rozmezí od prvního stupně základní školy až po věk důchodový.  Jsou časově vytíženi ve škole, v práci, ve vlastních rodinách, stejně jako mnozí z vás. Snaží se v rámci svých možností nabídnout nezištně něco pro druhé: část svého času, schopnosti, radu, modlitbu, kontakt…vše může pomoci a vše se ve spolupráci s ostatními může násobit pro dobré Boží dílo kolem nás.

Zkuste se zamyslet, kolika dary jste obdařeni, a co můžete nabídnout. Cokoli. I co vám třeba přijde nepodstatné, může někoho velmi potěšit. Nebojte se k nám přidat a pomoci dle svých možností. Ať se jednou neptáme jako v Matoušově evangeliu: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?“

Děkuji všem, kteří dokážou myslet s láskou na druhé a pomáhají s radostí.

                                                                                              Radmila Mrázová, vedoucí FS sv. Rocha, UH