Duchovní obnova

Duchovní obnova

Ve čtvrtek 18. května se lidé z Oblastní charity Uherské Hradiště zúčastnili duchovní obnovy

 Ve čtvrtek 18. května se pětičlenná skupina z Oblastní charity Uherské Hradiště vydala na cestu do Zábřehu na Moravě, kde jsme spolu s ostatními zaměstnanci napříč Arcidiecézní Charitou Olomouc prožili duchovní obnovu. O. Bohumír Vításek, prezident ACHO nám pomohl hledat štěstí, které nám nezprostředkují vnější věci. Je to naopak štěstí, která začíná v nás, a pro které se rozhodneme.  Takovým důležitým krokem, jak se stát šťastným je přijetí sebe sama takového, jaký jsem. Přednášky nás velmi obohatily a díky jim jsme také lépe poznali svou povahu. Duchovní obnovu provázelo příjemné popovídání si a sdílení se s kolegyněmi a kolegy. K hlubšímu prožití přispěla krátká adorace – popovídání si s Pánem Ježíšem a na závěr slavení mše sv. v kostele sv. Barbory. Posilněni stravou pro svou duši a pohlazeni ve svém nitru z pěkně prožitého dne jsme se radostně vrátili domů

Mgr. Jiří Strogan

pastorační asistent

Oblastní charity Uherské Hradiště