Domácí hospic bude mít nové pomůcky  

VDV-logo-2017Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové náš mobilní hospic opět vylepší své technické vybavení.

oxygenátor Získaný grant ve výši 60.000 Kč umožní nákup mobilního oxygenátoru, který výrazně zjednoduší manipulaci u klienta, zakoupena bude rovněž odsávačka hlenů se záložním zdrojem (čímž je zajištěna funkčnost této důležité pomůcky i při výpadcích elektřiny) a pořízeny budou také dvě zdravotnické brašny. Právě díky podobným grantům a příspěvkům z Tříkrálové sbírky jsme v posledních 3 letech výrazně posílili technické zázemí této služby. Nákupem těchto kvalitních pomůcek chceme našim zdravotním sestrám i pečujícím rodinám umožnit dlouhodobě pečovat o osoby v terminálním stadiu nemoci, oddálit čas hospitalizace nebo jí zabránit úplně.