Dojděte na besedu...

Dojděte na besedu...

Dobrovolníci farního střediska P. Antonína Šuránka vyzvali na besedu přes sto spoluobčanů starších sedmdesáti pěti let z Ostrožské Lhoty. Napoprvé přišlo pětatřicet pozvaných…

… takto bylo vyzváno přes sto spoluobčanů starších sedmdesáti pěti let ze Lhoty dobrovolnicemi místního Farního střediska P.Antonína Šuránka. Samozřejmě ne všem termín pondělního odpoledne 2. května od 16 hodin vyhovoval. Někteří byli po návštěvě lékařů už unaveni, jiní ještě neměli zasazené fazole, další prostě zapomněli. Napoprvé přišlo pětatřicet pozvaných. Z toho tři strýcé. Děvčata ze střediska nabídla čaj a kávu, k tomu buchtičky jak se na besedě patří. P.Miroslav všem požehnal, Vašek představil nabídku činností střediska se závěrečným shrnutím; nečekejte od nás hudbu, tanec, klobásu, zdravotnické služby ani taxislužbu, ale jsme připraveni vám pomáhat v rámci našich možností po vzájemné domluvě sousedskou výpomocí tam a tehdy kde bude třeba. Hlavní ovšem bylo nechat prostor pro besedu těm, kteří už možností vzájemně se potkávat tolik nemají. Velmi povzbudivé bylo, když se většina účastníků besedy přemístila z Pastoračního domu do kostela na mši svatou symbolicky slouženou za P. Antonína Šuránka, patrona nejen našeho střediska. Tím se účast na bohoslužbě více než zdvojnásobila oproti jiným všedním dnům, ale též se naplnilo hlavní krédo našeho dobrovolnictví – vzájemná podpora a posila v modlitbě. Takže nezbývá než dodat; dojděte za měsíc zas na besedu, těšíme se na vás.

 

Lidka a Fanynka, Lidka a Pavla, Lidka a Alka, Eliška a Mirek, Anička a Vašek i ostatní dobrovolníci ze Lhoty. 

Fotogalerie z besedy zde.