Děti opět podpořily Domácí zdravotní a hospicovou péči!

Děti opět podpořily Domácí zdravotní a hospicovou péči!

I v letošním roce obdržela Oblastní charita Uherské Hradiště šek od dětí ze Základní školy, Červená cesta v Kunovicích.

Děti pod vedením pana učitele Vojtíka opět obdarovaly Domácí zdravotní a hospicovou péči. Výtěžek z akcí, které žáci během roku pořádaly vynesl nádherných 10 000,- Kč !

Finanční dar byl z rukou dětí  převzat panem ředitelem Oblastní charity Uherské Hradiště Ing. Jiřím Jakešem. Děti druhým ročníkem sbírky ukázaly, že si uvědomují, jak je důležité pomáhat. Znají náplň práce sestřiček z Domácí zdravotní a hospicové péče a uvědomují si jak důležité plnohodnotně žít a důstojně zemřít.

Při letošním předávání na nás čekalo velmi milé překvapení v podobě divadelního vystoupení žáků.

Na představení se těšili klienti Denního centra sv. Ludmily a samozřejmě i pan ředitel!

Krásná scénka o narození Páně dává tušit, že děti mají nejen empatické cítění, ale rovněž herecký talent!

Na závěr předal pan ředitel dětem drobné dárečky. Malé poděkování za jejich velkou snahu!