Den prevence

Den prevence

Dne 21.3. 2016 se uskutečnila akce Den prevence v Základní škole Za Alejí jejíž součástí byla i přednáška Centra osobní asistence.

Den prevence – Život na vozíčku

Dne 21.3. 2016 se již potřetí Centrum osobní asistence zúčastnilo školního projektu Den prevence pro žáky II. stupně Základní školy Uh. Hradiště, Za Alejí. Byli jsme pozváni vedením školy, abychom žákům sedmých tříd prezentovali, jaký je život na vozíčku a život s handicapem. Jako přednášející z řad vozíčkářů se představil pan Tomáš Fila, za Centrum osobní asistence s dětmi komunikovaly osobní asistentky Jarmila Vráblová a Kateřina Kamarádová. V obou třídách, kde jsme představili naši práci, se vytvořila velmi příjemná a diskutující atmosféra. Dětem byla představena organizace Oblastní charity Uh. Hradiště, její jednotlivé služby i další aktivity, kterými se zabývá. Dále se děti dozvěděly, jaké těžkosti a bariéry musí překonat člověk na vozíčku v běžném životě, jak je nebo není náročné cestování veřejnou hromadnou dopravou, vlakem, autem, letadlem, jaké používá člověk s handicapem zdravotní pomůcky a využívá značky vozíčkáře ve styku s veřejností. Pan Fila žákům povyprávěl veselé i neveselé zážitky ze školních let i z běžného života. Děti se velmi interaktivně zapojily do komunikace s námi a zajímala je spousta věcí. Poté si vyluštily námi zadaný test, jehož vítězové dostali malé dárečky vyrobené klienty centra Labyrint. Poslední aktivitou, kterou si děti mohly vyzkoušet, byl praktický zážitek jízdy na mechanickém vozíku po školní chodbě. Bylo to pro ně vítané zpestření a na „vozíček“ se tvořila dlouhá fronta. Všichni včetně paní učitelky zjistili, život s handicapem není opravdu jednoduchý, ale díky pozitivnímu přístupu k životu a porozumění všech lidí kolem, to jde zvládnout.