Den prevence 2017

Den prevence 2017

Již pátý rok  dostali pozvání prezentovat Charitu Centrum osobní asistence a nízkoprahové zařízení Tulip v rámci Dne prevence.Žákům 6. až 9. tříd  Základní školy Za Alejí názorně předvedli náplň své práce a odpověděli na otázky studentů.Prezentace 2V rámci Dne prevence 30. ledna 2017  se žákům sedmých tříd snažili pracovníci Centra osobní asistence přiblížit práci, poslání a cíle Charity a jejích pracovníků. Dalšími přednášejícími v jiných třídách byla např. Policie ČR a její téma Život v davu (o extremismu a diváckém násilí na stadionech), SONS s tématem Život ve tmě nebo Kontaktní centrum UH s tématem Život s drogou.
Naše téma bylo nazváno Život na vozíčku. Ve dvou blocích dlouhých vždy 1,5 hodiny jsme dětem povídali o sociálních službách, které naše Charita nabízí, seznámili jsme je s Tříkrálovou sbírkou a komu pomohou vybrané finance. Následovalo povídání o bariérách, zdravotních postiženích a omezeních, kompenzačních pomůckách, cestování na vozíčku vlakem, busem, tramvají a o člověku na vozíčku v přímém dopravním provozu. Děti si názorným způsobem mohly zkusit zvednout a manipulovat s nepohyblivým člověkem na vozíčku, čímž zjistily, že to vůbec není pro osobního asistenta jednoduché a k této práci je třeba nejen fyzického, ale i psychického vybavení člověka.
Nakonec jsme odpovídali na zvídavé dotazy dětí, některé si dokonce přišly pro osobní radu pro své blízké. Poté si žáci na školní chodbě mohli sami vyzkoušet jízdu na mechanickém vozíčku, přičemž jsme jim popřáli, aby tuhle zkušenost nikdy ve svém životě nemuseli zažít.

Dne prevence se rovněž účastnilo další charitní zařízení - Tulip. Vedoucí nízkoprahového zařízení Mgr. Josef Kostka se sociální pracovnicí představili žákům šestých tříd v rámci programu Život v krizové situaci zařízení Tulip. Seznámili je s poskytovanými službami a pomocí kazuistik jim přiblížili konkrétní roli služby v životě  uživatelů. Společně strávený čas byl příjemný a již nyní se těší na další spolupráci!