Den otevřených dvěří v Labyritu

Den otevřených dvěří v Labyritu

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se v prostorách Labyrintu konal již tradiční Den otevřených dveří.

DOD2Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se již od desáté ráno dveře centra sociální rehabilitace Labyrint netrhly, jelikož na tento den pracovníci jednoho z charitních středisek naplánovali tradiční Den otevřených dveří. I letos ve svých prostorách na Masarykově náměstí přivítali množství zájemců z řad široké veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout rozčlenění prostoru s jednotlivými místnostmi pro terapeutickou činnost (keramická a svíčkařská dílna, relaxační prostor pro dramaterapii, společenskou místnost s kuchyňkou a celkové zázemí pro uživatele i pracovníky). Taktéž se příchozí měli možnost dozvědět, jakým způsobem se s lidmi s duševním onemocněním v centru pracuje a jaká je nabídka služeb. Roli průvodců na sebe vzali samotní uživatelé Labyrintu, kteří přítomné ve známém prostoru úvodem pohostili vlastními výtvory a následně je provázeli a informovali o všem, co zvídavé hosty zajímalo. Odpovídali tak na všetečné dotazy z běžného provozu služby, kterou navštěvují a ukázali i jindy nepřístupné prostory Labyrintu. Následně byli všichni přítomní pozváni na závěrečný bod dnešního programu - společné setkání cyklu Klub duše a kávy, tentokrát s Mgr. Martou Beníčkovou, která působí jako psycholožka v Uherskohradišťské nemocnici. Název besedy, na níž paní psycholožka hovořila, byl zvolen s ohledem na oblast, jíž se Labyrint zabývá, ale i rozmanitost posluchačů tj. „Když duše mluví řečí těla“. Jednalo se o velmi zajímavé téma, navíc přednesené poutavou formou a s velkou profesní zkušeností, o čemž svědčila i rekordní návštěvnost akce, která ve večerních hodinách celý den pro veřejnost završila.  Tímto děkuje celé středisko o zájem a podporu.

DOD1DOD5DOD3